Skip to main content

QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Kè chống sát lở kết hợp đê ngăn lũ đường cứu hộ, cứu nạn 4 xã vùng sông Thương sông Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; hạng mục: Dịch chuyển đường dây 0,4KV lô số II trạm biến áp Đông Sơn, huyện Yê

Chủ đầu tư: 
xã Đông Sơn
Tổng mức đầu tư: 
7 013 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ năm, July 21, 2016
Tình trạng: 
Đã hoàn thành