Skip to main content

QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Kè đá đập Đồng Tè, Tân Vân, An Thượng

Chủ đầu tư: 
An Thượng
Tổng mức đầu tư: 
55 613 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ 3, July 26, 2016
Tình trạng: 
Đã hoàn thành