Skip to main content

QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường THCS Đồng Kỳ, hạng mục: Xây dựng 6 phòng học chức năng

Chủ đầu tư: 
UBND Đồng Kỳ
Tổng mức đầu tư: 
1 818 930 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ năm, July 19, 2018
Tình trạng: 
Đã hoàn thành