Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt đề cương Công trình: Trường Tiểu học xã Tiến Thắng huyện Yên Thế Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 2 phòng học

Chủ đầu tư: 
Huyện Yên Thế
Tổng mức đầu tư: 
960 000 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ năm, March 9, 2017 to Thứ tư, April 26, 2017
Tình trạng: 
Đang thực hiện