Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nhà văn hóa xã Canh Nậu huyện Yên Thế

Chủ đầu tư: 
Phòng NN&PTNT
Tổng mức đầu tư: 
1 784 260 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ năm, July 19, 2018
Tình trạng: 
Đã hoàn thành