Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Xây dựng hạ tầng dân cư thôn Liên Cơ, xã Đồng Tâm

Chủ đầu tư: 
UBND xã Đồng Tâm
Tổng mức đầu tư: 
234 041 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ năm, July 19, 2018
Tình trạng: 
Đã hoàn thành