Hỗ trợ phát triển chăn nuôi gà theo hướng VietGAP

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt “Đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi gà đồi Yên Thế theo hướng VietGAP giai đoạn 2013 - 2015” triển khai tại ba xã Đồng Tâm, Tam Tiến và...

Hội viên / Cơ sở Điện thoại Địa chỉ Số lượng
Nguyễn Hải Đăng 02403577286 Thôn Liên Cơ - Xã Đồng Tâm - Huyện Yên Thế - Tỉnh Bắc Giang Trên 2000 con
Nguyễn Minh Sơn 0240.3631.888 Thị Trấn Cầu Gồ - Yên Thế - Bắc Giang Dưới 1000 con
Hội viên / Cơ sở Điện thoại Địa chỉ Số lượng
Trần Thị Thu Hà 02403.863.352 Thị Trấn Cầu Gồ - Yên Thế - Bắc Giang Từ 1000 đến 2000 con
Cơ sở test 01 02403666666 Địa chỉ test 01 Từ 1000 đến 2000 con
Cao Minh Tuấn 02403832073 Thôn Liên Cơ - Xã Đồng Tâm - Huyện Yên Thế - Tỉnh Bắc Giang Dưới 1000 con