Chính sách hỗ trợ

Hỗ trợ phát triển chăn nuôi gà đồi Yên Thế theo hướng VietGAHP

(ĐCSVN) - UBND tỉnh Bắc Giang cho biết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia Đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi gà đồi Yên Thế theo hướng VietGAHP giai đoạn 2013-2015 tại 3 xã Đồng Tâm, Tam Tiến, Tiến Thắng. Hỗ trợ một phần chi phí...

Yên Thế phát triển phong trào chăn nuôi và tiêu thụ "Gà đồi Yên Thế"

Theo số liệu thống kê (thời điểm 01/10/2012) tổng đàn gia cầm của huyện Yên Thế đạt trên 4,5 triệu con; trong đó đàn gà đạt trên 4,3 triệu con, giá trị sản xuất ước đạt 1.400 tỷ đồng; đưa Yên Thế trở thành một huyện có tổng đàn gia cầm lớn nhất toàn...

Tăng cường công tác sưu tầm hiện vật của cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế

Nhà trưng bày là một hạng mục quan trọng của quần thể Di tích lịch sử Khởi nghĩa Yên Thế. Việc các địa điểm khởi nghĩa Yên Thế được công nhận là Di tích cấp quốc gia đặc biệt đạt ra một yêu cầu cấp thiết đối với huyện Yên Thế trong việc tăng cường...

Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi "Gà đồi Yên Thế" của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi "Gà đồi Yên Thế" của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Huyện ủy Yên Thế tổ chức hội nghị giao ban khối đoàn thể

Chiều ngày 23/9/2013, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban với lãnh đạo các cơ quan khối Đoàn thể của huyện. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND và các đồng chí Trưởng, Phó các cơ quan khối...

Phát huy truyền thống 82 năm Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Thế phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người...

Subscribe to Chính sách hỗ trợ