Primary tabs

admin's picture

Cơ sở, đại lý kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi

Người đăng admin lúc Thứ 6, 2013-10-25 10:16

Cầu Gồ

STT Đại lý Số điện thoại địa chỉ
2 Nguyễn Hoàng Long 0965235456 , 02403.685.123 Số 5, Thị trấn Cầu Gồ - Yên Thế - Bắc Giang
2 Nguyễn Thanh Nam 0965235456 , 02403.685.123 Số 5, Thị trấn Cầu Gồ - Yên Thế - Bắc Giang

BỐ HẠ

STT đại lý Số điện thoại địa chỉ
2 Nguyễn Hoàng Long 0965235456 , 02403.685.123 Xã Đồng Vương - Yên Thế - Bắc Giang
2 Nguyễn Thanh Nam 0965235456 , 02403.685.123 Xã Đồng Vương - Yên Thế - Bắc Giang

Vùng cao

STT đại lý Số điện thoại địa chỉ
2 Nguyễn Hoàng Long 0965235456 , 02403.685.123 Xã Đồng Vương - Yên Thế - Bắc Giang
2 Nguyễn Thanh Nam 0965235456 , 02403.685.123 Xã Đồng Vương - Yên Thế - Bắc Giang