Primary tabs

admin's picture

Đại lý KD Thức ăn chăn nuôi

Người đăng admin lúc Thứ 2, 2013-12-02 08:24
STT Họ và tên Địa chỉ Số điện thoại
Thôn
1 Nguyễn Văn Thi Chùa Phồn Xương 0983408636
2 Phạm Văn Công Chùa Phồn Xương 01668196188
3 Vi Quốc Kha Chẽ Phồn Xương  
4 Hoàng Văn Sinh Đồng Nhân Phồn Xương 01699888549
5 Nguyễn Văn Điệp Chùa Phồn Xương 0973162399
6 Lương Đức Hùng Thành Chung Phồn Xương  
7 Hoàng Thị Lộc Phan Phồn Xương  
8 Lương Văn Lưu Bản Chay Canh Nậu 0983109991
9 Phan Hứa Trường Bản Đồn Canh Nậu 0974136904
10 Nguyễn Đình Luân Bản Đồn Canh Nậu 0973140203
11 Nguyễn Văn Ngọc Bản Đồn Canh Nậu 0974311715
12 Hoàng Thị Phương Bản Đồn Canh Nậu 01673610504
13 Nguyễn Văn Tài Bản Ao Tuần Canh Nậu 0987388397
14 Vũ Thị Thu Bản Đồn Canh Nậu 01668320893
15 Hà Văn Tuấn Bản Nà Táng Canh Nậu 0973370523
16 Trần Thị Tuyết Trại Mới Tân Hiệp 01239690152
17 Nguyễn Thị Hương Luộc Giới Tân Hiệp 01684856581
18 Nguyễn Văn Hợi Đồng Tâm Tân Hiệp 0973638120
19 Mạc Văn Phúc Đồng Tâm Tân Hiệp 01697415597
20 Nguyễn Văn Sơn Am Tân Hiệp 01664602167
21 Đồng Văn Thành Luộc Giới Tân Hiệp 0978007069
22 Vi Hải Quân Trại Nấm Đồng Tiến 0986518364
23 Hoàng Thị Ninh Trại Hạ Đồng Tiến 01233732071
24 Hà Văn Lâm Trại Mới Đồng Tiến 0944635157
25 Đỗ Đức Đạt Khe Ngọn Đồng Tiến 0949054333
26 Hoàng Văn Chức Trại Hạ Đồng Tiến 0973659523
27 Lưu Văn Sáu Cây Thị Đồng Tiến 0988606603
28 Nông Đức Dương Cây Thị Đồng Tiến 0948315469
29 Phạm Đăng Tân Cây Vối Đồng Tiến 01248062082
30 Ngô Văn Giang Xuân Môi Xuân Lương  
31 Nguyễn Văn Hưng Xuân Môi Xuân Lương  
32 Phạm Văn Hiền Đồng Gián Xuân Lương  
33 Nguyễn Thị Nhân Đồng Gián Xuân Lương  
34 Thân Văn Khánh Na Lu Xuân Lương  
35 Nguyễn Thị Dung Na Lu Xuân Lương  
36 Vũ Văn Minh Nam Cầu Xuân Lương  
37 Nguyễn Văn Hải Cầu Nhãn Xuân Lương  
38 Đoàn Thị Bình Cầu Nhãn Xuân Lương  
39 Phạm Thị An Cầu Nhãn Xuân Lương  
40 Nông Văn Trí Chợ Xuân Lương Xuân Lương  
41 Nguyễn Văn Cương Làng Dưới Xuân Lương  
42 Vũ Văn Nam Chợ Xuân Lương Xuân Lương  
43 Nguyễn Văn Dương Đông Kênh Đông Sơn  
44 Nguyễn Thị Hương Đông Kênh Đông Sơn  
45 Hoàng Văn Huế Đông Kênh Đông Sơn  
46 Hoàng Văn Nghiệp Đông Kênh Đông Sơn  
47 Nguyễn Văn Dần Đông Kênh Đông Sơn  
48 Nguyễn Văn Điều            Đồi Lánh Đông Sơn  
49 Nguyễn Văn Kiên Đồi Lánh Đông Sơn  
50 Trần Đức Hùng Đền Quynh Đông Sơn  
51 Nguyễn Thị Thanh Bo Chợ Đông Sơn  
52 Nguyễn Văn Vinh Bo Chợ Đông Sơn  
53 Trần Văn Tuấn Bo Chợ Đông Sơn  
54 Nguyễn Văn Thức Bo Chợ Đông Sơn  
55 Nguyễn Thị Dự Bến Trăm Đông Sơn  
56 Nguyễn Văn Các Bến Trăm Đông Sơn  
57 Thân Văn  Vinh Đồi Hồng Đông Sơn  
58 Đặng Thị Sinh Tân Hồng Đông Sơn  
59 Đặng Văn Chín Vi Sơn Đông Sơn  
60 Nguyễn Văn Luận Thôn Mỏ Hương Vĩ  
61 Nguyễn Văn Quy Thôn Mỏ Hương Vĩ  
62 Nguyễn Ngọc Hân Cầu Tiến Hương Vĩ  
63 Vũ Văn Phi Bo Non Hương Vĩ  
64 Dương Văn Sử Vàng Hương Vĩ 0982247067
65 Nguyễn Thị Nha Cầu Tiến Hương Vĩ 0962610665
66 Nguyễn Văn Dũng Mỏ Hương Vĩ  
67 Ngô Xuân Hải Bo Non Hương Vĩ 02403877501
68 Nguyễn Thị Huệ Đình Hương Vĩ  
69 Ninh Thị Trường Sỏi Tân Sỏi 0987877960
70 Nguyễn Thượng Sỹ Sỏi Tân Sỏi 0979711370
71 Nguyễn Xuân Trường Cầu Tân Sỏi 0984220897
72 Mai Văn Dương Phú Bản Tân Sỏi 0974440501
73 Nguyễn Văn Toản Mải Tân Sỏi  
74 Hoàng Văn Toàn Sỏi Tân Sỏi 02403871597
75 Nguyễn Văn Cư Liên Cư Đồng Tâm 0983892970
76 Nghiêm Văn Toản Hồng Lạc Đồng Tâm 0974175352
77 Trần Văn Khải Hồng Lạc Đồng Tâm  
78 Hoàng Văn Tuấn Tân Hồng Đồng Tâm 0972299078
79 Dương Văn Tuyến Tân Hồng Đồng Tâm 0983803757
80 Dương Phương Sơn Tân Sỏi Đồng Tâm 01697652826
81 Thân Thị My Tân Sỏi Đồng Tâm 01664208877
82 Lý Văn Lương Trại Hồng Hồng Kỳ 01665844938
83 Maã Thị Bé Làng Ba Hồng Kỳ 01675269424
84 Nguyễn Thị Uyên Trại Hồng Nam Hồng Kỳ 01666297720
85 Hoàng Thị Hiếu Đền Giếng Hồng Kỳ 01697857301
86 Lê Văn Tuân Đền Giếng Hồng Kỳ 0986944603
87 Dương Đình Thọ Đồng Nghĩa Hồng Kỳ 01697105133
88 Nguyễn VĂn Hồng Đồng Nghĩa Hồng Kỳ 0978608131
89 Nguyễn Văn Thanh Trại Nhì Hồng Kỳ 0982530299
90 Hoàng Thị Oanh Trại Nhì Hồng Kỳ 0985972886
91 Lê Thiên Thư Trại Nhì Hồng Kỳ 0978529124
92 Phạm Công Ích Trại Nhất Hồng Kỳ 01663583578
93 Nguyễn Văn Nhân Đền Hồng Hồng Kỳ 01628851983
94 Nguyễn Thị Dương Trại Sáu Hồng Kỳ 01649448005
95 Ngô Văn Quyền Tràng Bắn Đồng Vương '01658213028
96 Nguyễn Văn hoàng Tràng Bắn Đồng Vương 0983830497
97 Nguyễn Thị Chín Tràng Bắn Đồng Vương 01634360262
98 Nguyễn Thị Duyệt La Xa Đồng Vương  
99 Hoàng Văn Sý La Xa Đồng Vương 0976921701
100 Phan Văn Hiếu Thái Hà Đồng Vương 0979729513
101 Lương Văn Lìn Thái Hà Đồng Vương 01652902625
102 TRần Thị Quyên Đồng Đảng Đồng Vương 01648784197
103 Hoàng Văn Thắng Đồng Đảng Đồng Vương  
104 Đỗ Trọng Tuyến Chàm Tam Tiến 0986944614
105 Vũ Thị Hà Chàm Tam Tiến 01655296992
106 Trần Xuân Tỉnh Mỏ Trạng Tam Tiến  
107 Nguyễn Thị Phương Mỏ Trạng Tam Tiến 01687820131
108 Phạm Thị Lượt Mỏ Trạng Tam Tiến  
109 Chu Thị Xuyên Mỏ Trạng Tam Tiến  
110 Mã Văn Khen Mỏ Trạng Tam Tiến 01698448766
111 Trần Thị Mai Mỏ Trạng Tam Tiến  
112 Dương Thế Cường Diễn Tam Tiến 01682544243
113 Đinh Quang Hướng Rừng Dài Tam Tiến  
114 Mã Văn Kính Núi Bà Tam Tiến  
115 Nguyễn Văn Mến Quỳnh Lâu Tam Tiến 01694494870
116 Nguyễn Văn Tuấn Trại Lốt Tam Tiến 0986438531
117 Lương Văn Minh G/Chảnh Đồng Kỳ 0916 980 799
118 Hoàng Sỹ Phong Trại Chuối1 Đồng Kỳ 01693 263 969
119 Lương Ngọc Lĩnh Trại Chuối1 Đồng Kỳ 0989 850 933
120 Hoàng Văn Nguyên Trại Chuối1 Đồng Kỳ 01699 511 656
121 Nguyễn Văn Quyền Trại Quân Đồng Kỳ 0987 434 025
122 Hoàng Huy Hào Đồng Lân Đồng Kỳ 01694 365 359
123 Nguyễn Văn Vĩnh Đồng Lân Đồng Kỳ 0987 952 315
124 Lý Đình Trung Đồng Lân Đồng Kỳ 0988 247 085
125 Nguyễn Văn Chử Đồng Lân Đồng Kỳ 0976 719 299
126 Tô Văn Hồng Trại Đảng Đồng Kỳ 0973 672 506
127 Đỗ Văn Phong Trại Đảng Đồng Kỳ 0983 657 967
128 Nguyễn Văn Khánh Cống Huyện Đồng Kỳ 01679 592 706
129 Triệu Thị Tuần Cống Huyện Đồng Kỳ 01683 150 639
130 Đỗ Thị Nga Đồng Tâm Đồng Kỳ 0984 661 333
131 Đỗ Văn Chung Đồng Tâm Đồng Kỳ 01248 299 465
132 Nguyễn Thị Hương Đồng Tâm Đồng Kỳ 0983 411 521
133 Phan Văn Thể Ngò 1 Đồng Kỳ 0912 085 531
134 Nguyễn Thị Chung Ngò 1 Đồng Kỳ 0979 106 098
135 Chu Thị Thảo Ngò 1 Đồng Kỳ 01648 262 142
136 Phan Văn Ý Ngò 1 Đồng Kỳ 0978 486 328
137 Phạm Thành Kiên Hòa Bình TT Bố Hạ 02403877037
138 Đặng Trần Hùng Hòa Bình TT Bố Hạ 02403877488
139 Nguyễn Thị Ánh Hòa Bình TT Bố Hạ 02403877638
140 Nguyễn Quang Tuyên Xuân Lan 1 Bố Hạ 01697567609
141 Vũ Văn Hiến Xuân Lan 1 Bố Hạ  
142 Nguyễn Vinh Tùng Xuân Lan 2 Bố Hạ  
143 Trần Văn Thọ Xuân Lan 1 Bố Hạ 0988834629
144 Nguyễn Văn Điển Sỏi Bố Hạ 0966676186
145 Nguyễn Thị Thanh Sỏi Bố Hạ  
146 Phạm Văn Thành Sỏi Bố Hạ 01225309162
147 Nguyễn Thị Hương Sỏi Bố Hạ  
148 Quách Tiến Thành Sỏi Bố Hạ 0985168903
149 Nguyễn Ngọc Vinh Dồng Quán Bố Hạ  
150 Trương Văn Tuyên Liên Tân Bố Hạ 01649069212
151 Vũ Quang Sâm Liên Tân Bố Hạ 0988054889
152 Nguyễn Thị Mai Tân An Bố Hạ  
153 Hà Thị Hạnh Vàng Đồng Lạc 01685373847
154 TRịnh Thị Hương Thiều Đồng Lạc 0968711646
155 Nguyễn Thị Chính Thiều Đồng Lạc 0913322203
156 Lăng Văn Quỳnh Thiều Đồng Lạc 01664210066
157 Nguyễn Thị Lan Trại Cả Đồng Lạc 0985491188
158 Nguyễn Thị Thuộc Chỉ Chòe Đồng Lạc 01665126069
159 Vũ Trọng khiêm Chỉ Chòe Đồng Lạc 01654021957
160 Nguyễn Thị Thái Chỉ Chòe Đồng Lạc 01645463562
161 Nguyễn Thị Từ Đề Nắm TT Cầu Gồ 01646005903
162 Nguyễn Thị Tình Hoàng Hoa Thám TT Cầu Gồ  
163 Nguyễn Thị Hà Cả Trọng TT Cầu Gồ  
164 Nguyễn Văn Chiến Cả Trọng TT Cầu Gồ  
165 Nguyễn Văn Toàn Hoàng Hoa Thám TT Cầu Gồ  
166 Nguyễn Văn Xuyên Cả Dinh TT Cầu Gồ  
167 Nguyễn Thị Hiền Bà Ba TT Cầu Gồ  
168 Vũ Thị Yên Đề Nắm TT Cầu Gồ  
169 Vũ Thị Mười Đề Nắm TT Cầu Gồ  
170 Lâm Văn kiên Suối Dọc Đồng Hưu  
171 Trần Đức Trường Suối Dọc Đồng Hưu 0985821319
172 Phạm Văn Quyền Cổng Châu Đồng Hưu  
173 Phạm Văn Xuân Cổng Châu Đồng Hưu  
174 Đào Văn Thế Cổng Châu Đồng Hưu  
175 Vũ Hải Thanh Ao Gáo Đồng Hưu  
176 Lương Văn Tình  Ao Gáo Đồng Hưu 01674880802
177 Nguyễn Thị Huệ Trại Vanh Đồng Hưu  
178 Nguyễn Văn Hùng Thái Hà Đồng Hưu  
179 Nguyễn Văn Cường Thái Hà Đồng Hưu  
180 Mông Văn Vanh Mỏ Hương Đồng Hưu  
181 Nguyễn Văn Cường Bãi Ranh Đồng Hưu 0945647989
182 Hoàng Văn Thủy Bãi Ranh Đồng Hưu  
183 Đặng Thị Phương Đền Quan Tam Hiệp 0979757143
184 Hoàng Ngọc Khánh Đền Quan Tam Hiệp  
185 Phạm Thị Tuyết Yên Thế Tam Hiệp  
186 Nguyễn Văn Hữu Yên Thế Tam Hiệp  
187 Hoàng Văn Trường An Thành An Thượng 0989450047
188 Nguyễn Văn Thành An Thành An Thượng 0979593940
189 Trác Phú Hà An Thành An Thượng 0977083309
190 Nguyễn Văn Quang An Thành An Thượng 0976863659
191 Nguyễn Đức Minh Tân An An Thượng 0985089888
192 Nguyễn Văn Điện An Châu An Thượng  
193 Nguyễn Duy Tám Tân An An Thượng  
194 Nguyễn Thị Cảnh Tân Vân An Thượng  
195 Nguyễn Thị Bẩy Tân Vân An Thượng 01633175222
196 Phạm Văn Tuấn Tân Vân An Thượng 0976261117
197 Nguyễn Văn Việt Cầu Thầy An Thượng 01668065748
198 Phạm Văn Lai Cầu Đá An Thượng 0976284065
199 Quách Ngọc Chung Hợp Thắng Tiến Thắng  
200 Lê Hồng Phong Hợp Thắng Tiến Thắng  
201 Lê Văn Phú Tiến Bộ Tiến Thắng  
202 Chu Văn Thành Tiến Thịnh Tiến Thắng 01663716220
203 Nông Văn Thuận La Thành Tiến Thắng  
204 Nguyễn Văn Thành La Thành Tiến Thắng  
205 Quách Xuân Lợi Tiến Thịnh Tiến Thắng 02403509383
206 Lê Văn Nghĩa Tiến Thịnh Tiến Thắng  
207 Trần Văn Mười Tiến Thịnh Tiến Thắng  
208 Đỗ Trí Tự Hợp Thắng Tiến Thắng  
209 Phạm Văn Quảng Hợp Thắng Tiến Thắng  
210 Lục Văn Bính Hợp Thắng Tiến Thắng