Primary tabs

admin's picture

Danh sách các hộ kinh doanh thuốc thú y

Người đăng admin lúc Thứ 5, 2013-09-12 09:35
STT Chủ hộ NS Trình
độ
Địa chỉ thường trú Địa chỉ KD
1 Nguyễn Văn Lục 1960 TC An Thượng An Thượng
2 Phạm Ngọc Điện 1960 TC An Thượng An Thượng
3 Phạm Văn Tuấn 1977 TC An Thượng An Thượng
4 Nguyễn Thị Nhâm 1979 TC An Thượng An Thượng
5 Phạm Thị Ngừng 1990 TC Cầu Đá, An Thượng An Thượng
6 Lã Thị Bích Thủy 1972 TC Đồng Bục, An Thượng An Thượng
7 Phùng Thanh Trung 1965 An Châu, An Thượng An Thượng
8 Nguyễn Văn Thương 1984 Hồng Lĩnh, An Thượng An Thượng
9 Hoàng Văn Trường 1972 TC An Thành, An Thượng An Thượng
10 Phạm Thị Kim Hoa 1980 TC Sỏi Bố Hạ Bố Hạ
11 Nguyễn Mạnh Long 1976 TC Đ.Quán Bố Hạ Bố Hạ
12 Nguyễn Thị Tuyết 1968 TC Đ Quán Bố Hạ Bố Hạ
13 Nguyễn Hữu Ngọc 1977   Bố Hạ Bố Hạ
14 Nguyễn Đình Cường 1966 TC Bố Hạ Bố Hạ
15 Dương Thị Tâm 1982 TC Tân An,  Bố Hạ Bố Hạ
16 Nguyễn Quang Tuyến 1982 Sỏi, Bố Hạ Bố Hạ
17 Phạm Văn Trúc 1980 TC Canh Nậu Canh Nậu
18 Bùi Duy Sơn 1981 §H Đồn, Canh Nậu Canh Nậu
19 Nguyễn Văn Mấm 1980 TC Đồn, Canh Nậu Canh Nậu
20 Lê Văn Tần 1987 TC Canh Nậu Canh Nậu
21 Âu Thị Dũng 1986 TC Canh Nậu Canh Nậu
22 Vũ Thiến Luận 1971 CT Canh Nậu Canh Nậu
23 Nông Văn Trường 1988 TC Canh Nậu Canh Nậu
24 Nguyễn Thị Ngọc 1987 TC Canh Nậu Canh Nậu
25 Nguyễn Thị Thúy Tươi 1988 TC Đồn, Canh Nậu Canh Nậu
26 Nguyễn Mạnh Cường 1984 TC Đồng Hưu Đồng Hưu
28 Nguyễn Thị Hường 1988 TC Đồng Lân, ĐKỳ Đồng Hưu
29 Lê Thế Hiển 1986 TC Cổng Châu, Đồng Hưu Đồng Hưu
30 Nguyễn Duy Mạnh 1978 TC Ao Gáo, Đồng Hưu Đồng Hưu
31 Lương Văn Hiến 1982 §H Giếng Chảnh Đồng Kỳ Đồng Kỳ
32 Trịnh Xuân Toản 1974 TC Đồng Tâm, Đồng Kỳ Đồng Kỳ
33 Bùi Văn Hùng 1982 TC Ao Gáo, Đồng Hưu Đồng Kỳ
34 Bùi Văn Sáu 1966 TC Cống Huyện, Đ Kỳ Đồng Kỳ
35 Đỗ Trọng Hưng 1980 TC Giếng Chảnh, ĐKỳ Đồng Kỳ
36 Lê Quốc Hân 1988 Cống Huyện, Đ Kỳ Đồng Kỳ
37 Lê Văn Hậu       Đồng Kỳ
38 Ngô Thị Huyên 1986 §H (Ngò 1 ĐK)Lạng Giang Đồng Kỳ
39 Đỗ Văn Thắng 1980 TC Đồng Lạc Đồng Lạc
40 Giáp Thị Nhung 1979 TC Đồng Lạc Đồng Lạc
41 Vũ Thị Thanh Tuyền 1983 TC Thôn 7, Đ Lạc Đồng Lạc
42 Lê Thị Lan 1982 §H Thôn 5, Đồng Lạc Đồng Lạc
43 Nguyễn Thị Hương 1966 TC Đông Sơn Đông Sơn
44 Đặng Thị Sinh 1962 TC Nghĩa Hưng, LG Đông Sơn
45 Nguyễn Văn Dương 1972 TC Đông Sơn Đông Sơn
46 Dương Thị Hường 1982 §H Đông Sơn Đông Sơn
47 Phạm Văn Lưu 1978 TC Gia Bình ĐS Đông Sơn
48 Nguyễn Thị Thanh 1974 TC Bo Chợ, ĐS Đông Sơn
49 Trần Đức Hùng 1982 Đền Quynh, ĐS Đông Sơn
50 Hoàng Minh Tuấn 1973 TC Đồng Tâm Đồng Tâm
51 Ngô Văn Long 1971 TC Đồng Tâm Đồng Tâm
52 Nguyễn Quốc Chưởng 1972 TC Đồng Tiến Đồng Tiến
53 Trương Thị Hằng 1978 TC Đồng Tiến Đồng Tiến
54 Hoàng Thị Ninh 1982 TC Trại Hạ, Đồng Tiến Đồng Tiến
55 Bế Thị Thắm 1987 TC Đồng Tiến Đồng Tiến
56 Trần Thị Hoa 1982 TC Đồng Tiến Đồng Tiến
57 Trần Văn Sơn 1982 TC Trại HẠ, Đ Tiến Đồng Tiến
58 Đặng Thị Chuyên 1985 TC Đồng Vương Đồng Vương
59 Phan Thị Nhàn 1981 TC Đồng Vương Đồng Vương
60 Đặng Việt Dũng 1962 TC Đồng Vương Đồng Vương
61 Lương Văn Tân 1984 TC Đồng Vương Đồng Vương
62 Chu Thị Xuyên 1975 TC Tràng Bắn, Đ V Đồng Vương
63 Nguyễn Thị Bình     Đồng Đảng, ĐV Đồng Vương
64 Trần Trung Kiên 1981 TC Hồng Kỳ Hồng Kỳ
65 Lê Văn Tuân 1982 TC Hồng Kỳ Hồng Kỳ
66 Lê Thiên Thư 1968 TC Hồng Kỳ Hồng Kỳ
67 Long Mạnh Quyết 1970 TC Hồng Kỳ Hồng Kỳ
68 Hoàng Thị Hiếu 1984 TC Trại Nhì, H Kỳ Hồng Kỳ
69 HÀ Ngọc Bảo 1981 §H Trại Chuối, H Kỳ Hồng Kỳ
70 Vương Thị Hà 1985 §H Trại Nhì, H Kỳ Hồng Kỳ
71 Nguyễn Xuân Biên 1958 TC Bờ Mận, Hương Vĩ Hương Vĩ
72 Đăng Thị Hà 1976 TC Chùa, H Vĩ Hương Vĩ
73 Dương Thị Nguyệt 1983 TC Chùa, Hương Vĩ Hương Vĩ
74 Nguyễn Hữu Hân 1945 Cầu Tiến, H Vĩ Hương Vĩ
75 Nguyễn Thị Tuyết 1967 TC Đồng Kỳ Phồn Xương
76 Nguyễn Đức Giang 1971 TC Phồn Xương Phồn Xương
77 Thạch Thị Minh 1956 TC Phồn Xương Phồn Xương
78 Phạm Văn Quân 1982 TC Phồn Xương Phồn Xương
79 Trần Thị Thiện 1982 §H Phồn Xương Phồn Xương
80 Nguyễn Thanh Bình 1980 TC Chùa, P Xương Phồn Xương
81 Nguyễn Bá Dũng 1981 §H Chẽ, Phồn Xương Phồn Xương
82 Đặng Thị Phương 1968 TC Tam Hiệp Tam Hiệp
83 Phạm Khắc Chính 1984 TC Tam Hiệp Tam Hiệp
84 Đào Văn Mạnh 1982 TC Đền Cô, Tam Hiệp Tam Hiệp
85 Hoàng Ngọc Khánh 1961 TC Tam Hiệp Tam Hiệp
86 Nguyễn Thị Thúy 1970 TC Đền Cô, Tam Hiệp Tam Hiệp
87 Phạm Như Quỳnh 1988 Chùa, P Xương Tam Hiệp
88 Phạm Xuân Hoài 1984 §H Tân Trung, Tân Yên Tam Hiệp
89 Chu Thị Kiều 1982 TC Đồng Vương Tam Tiến
90 Đỗ Trung Tuyến 1968 TC Tam Tiến Tam Tiến
91 Nguyễn Văn Đạt 1985 TC Tam Tiến Tam Tiến
92 Vũ Thị Tâm 1986 TC Tam Tiến Tam Tiến
93 Nguyễn Thị Phương 1981 TC Tam Tiến Tam Tiến
94 Lưu Văn Lành 1964 TC Tam Tiến Tam Tiến
95 Nguyễn Tiến Hưng 1979 TC Tam Tiến Tam Tiến
96 Nguyễn Văn Đều 1978 §H Tam Tiến Tam Tiến
97 Nguyễn Thị Thêm 1983 TC Tam Tiến Tam Tiến
98 Ngô Quảng Nam 1983 Tam Tiến Tam Tiến
99 Đào Thị Hoàn 1987 Tam Tiến Tam Tiến
100 Triệu Lan Hương 1983 §H Tam Tiến Tam Tiến
101 Hoành Thị Tuyết 1971 Tam Tiến Tam Tiến
102 Nguyễn Thị Lan 1985 §H Tam Tiến Tam Tiến
103 Nguyễn Văn Hợi 1982 TC Tân Hiệp Tân Hiệp
104 Vũ Văn Tuyền 1989 TC Đội 8 Tân Hiệp Tân Hiệp
105 Mai Trung Tuyến 1974 TC Sỏi, Tân Sỏi Tân Sỏi
106 Phạm Xuân Trường 1975 TC Tân Sỏi Tân Sỏi
107 Văn Thị Nga 1962 TC Ngã Ba Sỏi Tân Sỏi
108 Nguyễn Thị Khánh Vân 1972 TC Cả Trọng Tân Sỏi
109 Lê Quang Hách 1984 Tân Sỏi Tân Sỏi
110 Nguyễn Thị Thùy Vân 1983 TC Tiến Thắng Tiến Thắng
111 Trần Duy Chinh 1973 TC Tiến Thắng Tiến Thắng
112 Chu Thị Cầu 1984 TC Tiến Thắng Tiến Thắng
113 Nguyễn Thị Lịch Du 1982 §H Song Sơn, TT Tiến Thắng
114 Quách Thị Hằng 1986 Tiến Thịnh, TT Tiến Thắng
115 Nông Thị Hiên 1987 YC La Thành, TT Tiến Thắng
116 Nguyễn Thị Ánh 1972 TC TT Bố Hạ TT Bố Hạ
117 Đặng Thị Trâm 1960 TC TT Bố Hạ TT Bố Hạ
118 Nguyễn Thị Đang 1944 TC TT Bố Hạ TT Bố Hạ
119 Dương Văn Tình 1982 TC P Thống Nhất TT Bố Hạ
120 Lê Thị Toàn 1986 Tiên Lục, LG TT Bố Hạ
121 Nguyễn Thị Lan 1983 §H Gia Lâm TT BH TT Bố Hạ
122 Bùi Văn Khôi 1981 TC An Thượng TT Cầu Gồ
123 Nguyễn Đức Trí 1972 TC Phồn Xương TT Cầu Gồ
124 Buì Văn Hưng 1979 TC Phồn Xương TT Cầu Gồ
125 Phạm Thị Hiếu 1961 TC TT Cầu Gồ TT Cầu Gồ
126 Nguyễn Thị Hà 1963 TC TT Cầu Gồ TT Cầu Gồ
127 Lương Thị Chiên 1976 TC TT Cầu Gồ TT Cầu Gồ
128 Nguyễn Thị Dung 1964 TC TT Cầu Gồ TT Cầu Gồ
129 Bùi Thanh Hùng 1976 TC Bà BA, CG TT Cầu Gồ
130 Đỗ Thị Nhung     Đề Nắm, CG TT Cầu Gồ
131 Đỗ Xuân Công 1983 TC Cả Trọng, CG TT Cầu Gồ
132 Trần Thị Thảo   TC Trại mới, Tân Hiệp TT Cầu Gồ
133 Vũ Thị Yên 1960 TC P Đề Nắm, CG TT Cầu Gồ
134 Trần Ngọc Tùng 1982 §H HHT, CG TT Cầu Gồ
135 Nguyễn Quang Phát 1980 ĐH Trần NG Hãn, BG TT Cầu Gồ
136 Vũ Văn Nam 1972 TC Xuân Lương Xuân Lương
137 Nông Đình Trí 1982 TC Xuân Lương Xuân Lương
138 Nông Văn Trường 1979 TC Xuân Lương Xuân Lương
139 Phạm Trường Giang 1989 TC Đồng Gián Xuân Lương
140 Đỗ Tràng Kỳ 1983 TC Làng Dưới, XL Xuân Lương
141 Phạm Văn Ninh 82 Na Lu, XL Xuân Lương
142 Phạm Văn Quyền 1983 TC Đồng Gián, XL Xuân Lương
143 Ngô Quốc Sơn 1988 Mỏ, Xuân Lương Xuân Lương
144 Đỗ Tiến Đức 1986 ĐH Sỏi, Tân Sỏi Tân Sỏi
145 Đàm Đức Duy 1990 Núi Lim, Tam Tiến Tam Tiến
146 Nguyễn Thị Huệ 1990 Hương Vĩ Hương Vĩ
147 Phan Thế Lộc 1963 TC TT Bố Hạ TT Bố Hạ
148 Nguyễn Văn Tuấn 1983 ĐH Chẽ, Phồn Xương Chẽ
149 Lý Thị Hoài 1987 TC Trại Hạ, ĐT Đồng Tiến
150 Nguyễn Thị Nhung 1973 TC Đề Nắm, CG TT Cầu Gồ
151 Trần Thị Tâm 1980 TC Đền Hồng - Hồng Kỳ Hồng Kỳ
152 Nguyễn Thị Nguyệt 1973 TC Giếng Chảnh- ĐK Đồng Kỳ
153 Lương Tiến Đạt 1988 ĐH Cổng Châu Đồng Hưu
154 Đỗ Văn Hoài 1989 Ngò Đồng Kỳ
155 Dương Thành Nam 1979 ĐH Đồng Tân Đồng Vương
156 Cà Thị Tấm 1987 TC Trại Sáu, H kỳ Hồng Kỳ
157 Ngô Xuân Tú 1988 ĐH Làng Dưới, XL Xuân Lương
158 Nguyễn Thị Hường 1988 ĐH Ngò, Đkỳ Đồng Kỳ
159 Dương Phương Phan 1990 ĐH Hồng Kỳ Hồng Kỳ
160 Nguyễn Thị Tuyết 1987 ĐH Hồng Kỳ Cầu Gồ
161 Mã Thị Phượng 1985 TC Đôồng Nhân, PX Phồn Xương
162 Đỗ Viết Sơn 1964 H Bình, TT Bố Hạ TT Bố Hạ
163 Nguyễn Thành Huân 1987 TC Xuân Môi- Xuân Lương Xuân Lương
164 Nguyên Thị Phượng 1989 TC Đông Kênh-Đông Sơn Đông Sơn
165 Nguyễn Mạnh Cường 1980 TC Làng Dưới, XL Xuân Lương
166 Trần Văn Cường 1988 TC Phố Dề nắm, TT C Gồ TT Cầu Gồ
167 Phạm Hữu Trường 1971 TC Bản Đồn, CN Canh Nậu
168 Nguyễn Thị Hương 1979 TC Hồng Lạc ĐTâm Đồng Tâm
169 Trần Thị Hằng 1968 Bến Trăm Đ Sơn Đông Sơn
170 Nguyễn Thị Thu Hương 1992 TC Mỏ Hương Vĩ Hương Vĩ
171 Hoàng Thị Thảo 1985 TC Cống Huyện, Đ Kỳ Đ Kỳ
172 Trần VĂn Trung 1980 TC Tiến Thịnh Tiến Thắng
173 Bùi Thị Thảo 1989   Tân Vân An Thượng