Sản phẩm gà đồi Yên Thế

Trứng gà giống

Giá: 5000đ/quả

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An