Sản phẩm gà đồi Yên Thế

Con giống 1 ngày tuổi

Giá: 9.500 - 10.000 đ

Nhà cung cấp:

Hội Chăn Nuôi Gà Yên Thế

Con giống 1 ngày tuổi

Giá: 12.000 - 14.000 đ

Nhà cung cấp:

Hội Chăn Nuôi Gà Yên Thế

Gà giống(1 ngày tuổi)

Giá: 10 000 đ

Nhà cung cấp:

Hội Chăn Nuôi Gà Yên Thế

Gà giống(1 ngày tuổi)

Giá: 15000đ/con

Nhà cung cấp:

Hội Chăn Nuôi Gà Yên Thế