Sản phẩm gà đồi Yên Thế

Gà Ri

Giá: 160 000 đ

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An

Gà Ri

Giá: 130.000đ/con

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An