Sản phẩm gà đồi Yên Thế

Gà chế biến, giết mổ

Giá: 120.000 - 147.000 đ

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An
Hội Chăn Nuôi Gà Yên Thế

Gà chế biến, giết mổ

Giá: 110.000 - 120.000 đ

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An
Hội Chăn Nuôi Gà Yên Thế

Gà mía

Giá: 75 000đ

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An
Hội Chăn Nuôi Gà Yên Thế

Gà mía

Giá: 68000đ/kg

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An
Hội Chăn Nuôi Gà Yên Thế

Gà Mía

Giá: 150 000 đ

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An

Gà chế biến, giết mổ

Giá: 150,000 đ

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An
Hội Chăn Nuôi Gà Yên Thế

Gà Cho nhà hàng khách sạn

Giá: Liên hệ 0240.3577666

Nhà cung cấp:

Hội Chăn Nuôi Gà Yên Thế

Gà Mía

Giá: 140.000đ/con

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An

Gà chế biến, giết mổ

Giá: 155.000đ/con

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An
Hội Chăn Nuôi Gà Yên Thế