Danh sách cơ sở sản xuất - chế biến gà đồi huyện Yên Thế

CSSX con giống, chế biến gà đồi tập trung
Hội viên / Cơ sở Điện thoại Địa chỉ Số lượng
Cơ sở test 01 02403666666 Địa chỉ test 01 Từ 1000 đến 2000 con
Cao Minh Tuấn 02403832073 Thôn Liên Cơ - Xã Đồng Tâm - Huyện Yên Thế - Tỉnh Bắc Giang Dưới 1000 con
Trần Thị Thu Hà 02403.863.352 Thị Trấn Cầu Gồ - Yên Thế - Bắc Giang Từ 1000 đến 2000 con
Hội viên tham gia hội chăn nuôi và tiêu thu
Hội viên / Cơ sở Điện thoại Địa chỉ Số lượng
Nguyễn Hải Đăng 02403577286 Thôn Liên Cơ - Xã Đồng Tâm - Huyện Yên Thế - Tỉnh Bắc Giang Trên 2000 con
Nguyễn Minh Sơn 0240.3631.888 Thị Trấn Cầu Gồ - Yên Thế - Bắc Giang Dưới 1000 con