Hội viên tham gia hội chăn nuôi và tiêu thu

Hội viên / Cơ sở Điện thoại Địa chỉ Số lượng
Nguyễn Hải Đăng 02403577286 Thôn Liên Cơ - Xã Đồng Tâm - Huyện Yên Thế - Tỉnh Bắc Giang Trên 2000 con
Nguyễn Minh Sơn 0240.3631.888 Thị Trấn Cầu Gồ - Yên Thế - Bắc Giang Dưới 1000 con