Primary tabs

admin's picture

Hỗ trợ phát triển chăn nuôi gà theo hướng VietGAP

Người đăng admin lúc Thứ 4, 2013-10-30 08:43

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt “Đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi gà đồi Yên Thế theo hướng VietGAP giai đoạn 2013 - 2015” triển khai tại ba xã Đồng Tâm, Tam Tiến và Tiến Thắng. Theo đó, ba cơ sở chuyên ấp nở, sản xuất con giống gia cầm có công suất từ 100 nghìn trứng/năm trở lên được hỗ trợ 10 triệu đồng/100 con gà giống bố mẹ và không quá 15 triệu đồng mua máy ấp nở/cơ sở; không quá 10 triệu đồng/cơ sở để mua máy nghiền và phối trộn thức ăn. 100 hộ chăn nuôi gà thả đồi thương phẩm có quy mô từ 3.500 con/hộ/năm trở lên được hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, giá con giống, vắc-xin tiêm phòng, máy nghiền và máy phối trộn thức ăn để áp dụng quy trình chăn nuôi theo hướng VietGAP. Ba cơ sở chế biến, giết mổ tập trung quy mô từ 1.000 con/ngày trở lên được miễn giảm tiền sử dụng đất và hỗ trợ lắp đặt dây chuyền thiết bị giết mổ đủ điều kiện đưa sản phẩm vào các siêu thị. Tổng kinh phí thực hiện Đề án hơn 17,8 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách hỗ trợ gần 5 tỷ đồng, còn lại là đối ứng của người dân.

                                                          Quang Huy