Sản phẩm gà đồi Yên Thế

Con giống 1 ngày tuổi

Giá: 9.500 - 10.000 đ

Nhà cung cấp:

Hội Chăn Nuôi Gà Yên Thế

Con giống 1 ngày tuổi

Giá: 12.000 - 14.000 đ

Nhà cung cấp:

Hội Chăn Nuôi Gà Yên Thế

Gà chế biến, giết mổ

Giá: 120.000 - 147.000 đ

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An
Hội Chăn Nuôi Gà Yên Thế

Gà chế biến, giết mổ

Giá: 110.000 - 120.000 đ

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An
Hội Chăn Nuôi Gà Yên Thế

Giá: 80 000đ

Gà mía

Giá: 75 000đ

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An
Hội Chăn Nuôi Gà Yên Thế

Gà mía

Giá: 68000đ/kg

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An
Hội Chăn Nuôi Gà Yên Thế

Gà Ri

Giá: 160 000 đ

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An

Gà Mía

Giá: 150 000 đ

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An

Gà Vườn Yên Thế, gà nuôi vuờn thịt chắc thơm ngon

Giá: 190000 đ/kg

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An
Hội Chăn Nuôi Gà Yên Thế

Pages