Sản phẩm gà đồi Yên Thế

Gà giống(1 ngày tuổi)

Giá: 10 000 đ

Nhà cung cấp:

Hội Chăn Nuôi Gà Yên Thế

Gà Chọi loại 1

Giá: 180,000 đ

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An

Gà chế biến, giết mổ

Giá: 150,000 đ

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An
Hội Chăn Nuôi Gà Yên Thế

Gà Vườn Yên Thế, gà nuôi vuờn thịt chắc thơm ngon

Giá: 170000 đ/kg

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An
Hội Chăn Nuôi Gà Yên Thế

Gà Cho nhà hàng khách sạn

Giá: Liên hệ 0240.3577666

Nhà cung cấp:

Hội Chăn Nuôi Gà Yên Thế

Gà giống(1 ngày tuổi)

Giá: 15000đ/con

Nhà cung cấp:

Hội Chăn Nuôi Gà Yên Thế

Gà Ri

Giá: 130.000đ/con

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An

Gà Mía

Giá: 140.000đ/con

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An

Trứng gà giống

Giá: 5000đ/quả

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An

Gà Chọi loại 1

Giá: 112.000đ/kg

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An

Pages