Sản phẩm gà đồi Yên Thế

Gà Tre

Giá: 130.000đ/con

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An
Hội Chăn Nuôi Gà Yên Thế

Gà chế biến, giết mổ

Giá: 155.000đ/con

Nhà cung cấp:

CTY CP Trường An
Hội Chăn Nuôi Gà Yên Thế

Pages