Skip to main content

Chi hội trưởng phụ nữ hết lòng với công việc

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo, quan tâm tạo điều kiện của Hội LHPN (Liên hiệp phụ nữ) huyện Yên Thế, cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội LHPN xã Tân Hiệp đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp. Đặc biệt, năm 2017, Hội LHPN xã đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen. Thành tích nổi bật đó, có sự đóng góp rất lớn của các chi hội phụ nữ trong toàn xã; trong đó có tập thể Chi hội phụ nữ thôn Hoàng Long và cá nhân chị Nguyễn Thị Thoa, chi hội trưởng phụ nữ thôn.
Tìm hiểu được biết, Chi hội phụ nữ thôn Hoàng Long có tổng số hơn 100 hội viên. Với vai trò là chi hội trưởng, chị Nguyễn Thị Thoa đã luôn chủ động, tích cực trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội để thu hút, tập hợp phụ nữ vào tổ chức Hội; đồng thời, cùng với Ban chấp hành Chi hội triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tại cơ sở.
Để thu hút phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội, chị Thoa đã đẩy mạnh tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ hiểu được vai trò, vị trí của tổ chức Hội LHPN là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước; hiểu được quyền, nghĩa vụ khi tham gia sinh hoạt Hội, hiểu về Điều lệ Hội. 
Không những vậy, chị cùng với chị em trong Ban Chấp hành cũng tập trung tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phụ nữ, trẻ em; tuyên truyền phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, các kiến thức liên quan đến xây dựng gia đình hạnh phúc và chăm sóc con cái, phát triển kinh tế gia đình...
Chị Thoa chia sẻ: “Ngoài việc chú trọng nội dung tuyên truyền, hình thức tuyên truyền cũng được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tiễn cơ sở như: Tổ chức tọa đàm, hội thi, giao lưu văn hóa, văn nghệ, nói chuyện chuyên đề... Thông qua các hoạt động như vậy đã góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước. Đồng thời, giúp cho hội viên, phụ nữ thêm hiểu về Hội, gắn bó với tổ chức Hội, tạo niềm tin của phụ nữ với Đảng và Nhà nước”.
Ngoài ra, chi hội phụ nữ thôn Hoàng Long còn chú trọng xây dựng và duy trì các mô hình câu lạc bộ để hội viên, phụ nữ có cơ hội trải nghiệm nhiều lĩnh vực khác nhau, với nhiều nội dung như: Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ cùng chia sẻ”, “ Gia đình bền vững”,… Tính đến nay, chi hội có 5 Câu lạc bộ với gần 100 thành viên tham gia.
Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cũng được chi hội quan tâm thực hiện. Các hoạt động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, các mô hình giúp phụ nữ nghèo được duy trì bằng nhiều hình thức thiết thực như: cho vay không lấy lãi, hỗ trợ ngày công, giúp cây con giống, khoa học kỹ thuật… đã tạo nên nguồn nội lực giúp phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo và từng bước vươn lên làm giàu chính đáng. Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên phụ nữ của chi hội thôn Hoàng Long giảm còn 0,8%, thấp hơn so với mức bình quân toàn xã. Tỷ lệ hộ gia đình hội viên phụ nữ có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên chiếm 80%.
 Bên cạnh đó, Chi hội trưởng phụ nữ Nguyễn Thị Thoa luôn động viên chị em tích cực hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động chị em đóng góp, ủng hộ kinh phí, hiến đất và tài sản để tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng các công trình phúc lợi do địa phương phát động; động viên chị em tích cực đảm nhận phần việc vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, tạo cảnh quan đường làng, ngõ xóm xanh-sạch-đẹp. Các phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ không sinh con thứ 3”, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động từ thiện nhân đạo từ thiện được chị em hưởng ứng nhiệt tình.
Đặc biệt, với vai trò là người đứng đầu chi hội, chị Thoa đã tích cực tham gia thành viên các ban chỉ đạo, tổ hòa giải tại địa phương để có thể đưa ra các quan điểm của chi hội, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Từ các hoạt động thiết thực trên đã tạo cho hội viên, phụ nữ tin tưởng vào Hội, tích cực tham gia vào tổ chức Hội, thường xuyên tham gia các hoạt động do Hội và địa phương tổ chức. Tính đến nay, chi hội có hơn 100 hội viên phụ nữ, tỷ lệ thu hút hội viên đạt 93,4%.
Chị Nguyễn Thị Xuân, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Hiệp nhận xét: “Chi hội phụ nữ thôn Hoàng Long luôn được Hội LHPN xã đánh giá cao, đặc biệt là vai trò của chị chi hội trưởng. Hoạt động của chi hội đã góp phần quan trọng vào thành tích của thôn nói riêng và tổ chức Hội Phụ nữ xã nói chung”.
Với thành tích đạt được trong công tác Hội và phong trào phụ nữ địa phương, chi hội phụ nữ thôn Hoàng Long và cá nhân chị Nguyễn Thị Thoa, Chi hội trưởng đã nhiều năm liên tục được các cấp biểu dương, khen thưởng. Mới đây nhất, chị Thoa đã đạt giải nhất Hội thi Chi hội trưởng phụ nữ giỏi cấp xã và giải ba tại Hội thi cấp huyện năm 2018./. 
 
Văn Thư