Skip to main content

Đảng bộ huyện Yên Thế gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Trong những năm qua, với quyết tâm chính trị cao, bằng nhiều cách làm sáng tạo và thiết thực, đến nay, Yên Thế đã từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào đời sống, trở thành hoạt động thường xuyên của cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ huyện.
Phát huy các kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 16/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, từ năm 2016, nhất là sau khi có Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Đảng bộ huyện Yên Thế tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng,, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và các phong trào thi đua yêu nước với nhiều giải pháp quyết liệt, cách làm sáng tạo hơn.
Trong các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện, Huyện ủy xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và xem đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng, gắn với thực hiện quy định của Trung ương về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Hơn 02 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 20 nhiệm vụ trọng tâm, để tập trung chỉ đạo giải quyết; trong đó có 8 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực xây dựng Đảng, đoàn thể; 12 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội. Với những nội dung tập cần tập trung giải quyết như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng tỷ lệ đảng viên là trưởng thôn, bản phố từ 51,4% lên 56%; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; đồng thời thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng mở rộng khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám khi tỉnh triển khai thực hiện Dự án; Vận động và hỗ trợ thành lập từ 02 - 03 tổ hợp tác, hoặc hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy phát điện năng lượng mặt trời Bắc Giang tại xã Đồng Tiến; Khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương; bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư khởi công dự án... Toàn huyện có 3.026 việc của tập thể được đăng ký thực hiện, với trên 1.400 vấn đề, việc nổi cộm để tập trung giải quyết. Nội dung đăng ký tập trung vào: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết dứt điểm tình trạng đơn thư khiếu kiện về đất đai; vấn đề về môi trường; ý thức nêu gương, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ; nâng tỷ lệ kết nạp đảng viên là trưởng thôn, bản, phố... Có 44.482 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và đăng ký được 63.880 việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã có 01 cá nhân là đ/c Nguyễn Văn Ngọc - Bí thư Chi bộ thôn Bo Chợ xã Đông Sơn được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, được tuyên truyền, giới thiệu trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình tỉnh Bắc Giang, triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; 2 tập thể và 3 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng dịp sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện, Đảng bộ xã Phồn Xương; đ/c Nguyễn Xuân Nguyên - Huyện ủy viên, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, đ/c Nguyễn Tiến Tuấn - Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Tân An xã An Thượng; đ/c Nguyễn Văn Bình - Trưởng thôn Đồng Lân xã Đồng Kỳ); 03 tập thể và 03 cá nhân được tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương tại Hội nghị do Tỉnh ủy tổ chức (Đảng bộ xã Đông Sơn, Đảng bộ xã Đồng Tâm, Đảng bộ xã Phồn Xương và 03 cá nhân là đ/c Trần Thị Hằng - Giáo viên Trường THCS Hoàng Hoa Thám, đ/c Vũ Thị Nga - Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Hốt Hồ, Đảng bộ xã Hương Vỹ; đ/c Đỗ Thị Thủy - Giáo viên Sử - Giáo dục Công dân, Trường THCS Đồng Kỳ); có 3 tập thể, 3 cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng dịp 19/5/2017; có 05 tập thể và 09 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng dịp 19/5/2018; có 15 cá nhân cùng hàng chục tập thể, mô hình hay, cách làm tốt, được tuyên truyền giới thiệu trên Bản tin Yên Thế, Cổng thông tin điện tử của huyện, Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trên báo, đài của Trung ương và địa phương…
Công tác xây dựng Đảng nói chung, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và đội ngũ đảng viên trên địa bàn không ngừng được nâng lên. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được đánh giá hằng năm đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả thực chất hơn. Năm 2016, tỷ lệ TCCSĐ đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên là 96,1%, tăng 6,1% so với chỉ tiêu kế hoạch; có 97,6% chi bộ dưới đảng bộ đạt TSVM; tỷ lệ đảng viên đạt từ HTTNV trở lên đạt 86,7%. Năm 2017, tỷ lệ TCCSĐ đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên là 83,7% , có 98,5% chi bộ dưới đảng bộ đạt TSVM; tỷ lệ đảng viên đạt từ HTTNV trở lên đạt 89,4%, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; năm 2016 và 2017 không có tổ chức cơ sở đảng xếp loại yếu kém. 
Phát huy những kết quả đạt được kể trên, trong thời gian tới, Huyện ủy Yên Thế xác định sẽ tiếp tục gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Để hoàn thành mục tiêu đó, Huyện ủy Yên Thế xác định trước hết phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhất là trong sinh hoạt chi bộ; tiếp tục tổ chức học tập nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW hằng năm; xây dựng kế hoạch làm theo gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xác định nội dung trọng tâm, đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.
 
                                                                                                Việt Hà