Skip to main content

Điểm sáng Đồng Tâm

Đồng Tâm là xã được thành lập ngày 06/11/2008, theo Nghị định của Chính phủ, trên cơ sở giải thể thị trấn Nông trường Yên Thế năm 2008. Qua 10 năm thành lập và phát triển, với sự chung sức, đồng lòng và quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, xã Đồng Tâm đã vươn lên trở thành một trong những địa phương tiêu biểu, có tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định nhất huyện. 
Sau khi xã được thành lập, ngay từ đầu các nhiệm kỳ, Đảng uỷ xã đã ra Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân vững mạnh; lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...
Ông Vũ Trọng Dũng, Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho biết: “Sau 10 năm thành lập xã, sản xuất nông nghiệp của địa phương đã có nhiều bước tiến mới cả về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và xây dựng nông thôn mới. Trong đó, đáng chú ý là hoàn thành quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới.
Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp toàn diện, đưa khoa học kỹ thuật, giống mới vào trồng trọt, chăn nuôi, góp phần tăng năng suất cây trồng, đưa mô hình chăn nuôi trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của xã. Bằng những cách làm linh hoạt đã phát huy nội lực, huy động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ hiệu quả ở nông thôn. Đặc biệt, trên địa bàn xã có một số loại hình dịch vụ chế biến nông, lâm sản và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân như: dịch vụ cung ứng thức ăn cho gia súc, gia cầm; dịch vụ thuốc thú y, thuốc trừ sâu và giống cây trồng, thu mua chế biến nông - lâm sản; dịch vụ vận tải, máy xay xát, may mặc, cơ khí nhỏ, mộc dân dụng, buôn bán hàng tạp hoá... Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân trong 10 năm đạt 10,4%”.
Tìm hiểu được biết, xã Đồng Tâm có tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp  gần 510 ha; trong đó, chủ yếu là các diện tích vải thiều, cây có múi, chè, nhãn, cây lương thực, các loại cây ăn quả và hoa màu khác. Về chăn nuôi, tổng đàn gia cầm của xã duy trì thường xuyên 250 nghìn con; đàn trâu, bò 300 con; đàn lợn thịt gần 9 nghìn con...; xã tập trung làm tốt công tác tiêm phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên đàn vật nuôi.
Cùng với đó, hoạt động thương mại, dịch vụ từng bước được phát triển. Hiện trên địa bàn có 5 cơ sở sản xuất, kinh doanh vừa và nhỏ, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thu mua, chế biến và tiêu thụ hàng nông-lâm sản của nhân dân. Tổng mức luân chuyển hàng hóa trên địa bàn đạt 56,5 tỷ đồng.
Cũng theo lãnh đạo xã Đồng Tâm, công tác địa chính, môi trường được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo. Xã đã tiến hành quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, lập bản đồ địa chính chính quy; quy hoạch khu dân cư mới và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực hai đầu cầu Nông trường; cấp được gần 1.700 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các tổ chức, cá nhân; tổ chức quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải theo quy định, được nhân dân tích cực hưởng ứng.
Công tác thu ngân sách được địa phương quan tâm chỉ đạo, quản lý và khai thác tốt các nguồn thu; trong đó tập trung vào các nguồn thu trên địa bàn như: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí chứng thực, thuế giá trị gia tăng, thu khác... hàng năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu trên giao.
Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được quan tâm; các thiết chế văn hoá được đầu tư. Xã cũng thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, được công nhận đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020. Công tác giáo dục đào tạo đạt nhiều kết quả đáng khích lệ; duy trì phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở đúng độ tuổi; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng hoạt động của hội khuyến học. Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo của xã đạt hơn 55%, tăng hơn 19% so với năm 2008. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn gần 5%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và giữ vững, không có điểm nóng xảy ra trên địa bàn. Đồng Tâm cũng là một trong số ít xã của huyện được công nhận là địa bàn không có ma túy.
Ông Dương Văn Thế, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm cho biết: “Một trong những thành tựu lớn nhất của xã là về đích nông thôn mới. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành “đòn bẩy” quan trọng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung của địa phương. Năm 2016, với quyết tâm chính trị, sự phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã, Đồng Tâm đã hoàn thành 100% các tiêu chí, được UBND tỉnh Bắc Giang trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, trở thành xã thứ hai trong huyện (sau An Thượng) đạt thành tựu này. Đây là tiền đề và động lực để địa phương tiếp tục phát triển đi lên theo hướng bền vững trong những năm tới”./.
 
Văn Thư