Skip to main content

Ghi nhận ở Chi bộ 05 năm liền tiêu biểu

Chi bộ trường Tiểu học thị trấn Cầu Gồ (trực thuộc Đảng bộ thị trấn Cầu Gồ), hiện có tổng số 22 đảng viên; có 21 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị. Trong những năm qua, chi bộ trường Tiểu học thị trấn Cầu Gồ luôn xây dựng Nghị quyết lãnh, chỉ đạo toàn diện công tác của đơn vị, trong đó chú trọng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ trọng tâm; tổ chức tốt các phong trào thi đua do cấp trên phát động. Chi bộ đã chủ động xây dựng chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong năm học, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên, nhân viên; chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan. Lãnh đạo nhà trường cụ thể hoá từng nội dung nghị quyết của chi bộ thành chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế, bởi vậy đơn vị đã và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, duy trì tốt chất lượng của một trường Chuẩn quốc gia mức độ 2.
Trong 5 năm qua, chi bộ đã lãnh đạo nhà trường thực hiện các nhiệm vụ của các năm học. Huy động trẻ 6 tuổi và trẻ trong độ tuổi đi học đạt trong đạt 100%; trong năm học duy trì tốt sĩ số, không có học sinh bỏ học. Chất lượng học tập của học sinh ngày càng được nâng lên, các năm học 100% số học sinh được xếp loại hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành về năng lực, phẩm chất; tỷ lệ lên lớp thẳng đạt 100%. Chất lượng đại trà đều ổn định; tỷ lệ học sinh được khen đạt 80% trở lên. Hàng năm, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Chất lượng học sinh giỏi các cấp luôn là đơn vị dẫn đầu của huyện. 
Công tác chuyên môn trong dạy - học đã vận dụng tốt phương pháp dạy học mới, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Giáo viên tích cực phấn đấu, tham gia các cuộc thi GVG các cấp. Hàng năm số giáo viên dạy giỏi các cấp được duy trì và phát triển. 5 năm gần đây chất lượng giáo viên dạy giỏi các cấp cũng luôn đứng đầu toàn huyện. 
Năm học 2017 - 2018: có 01 cán bộ giáo viên được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 04 Cán bộ giáo viên được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 23  Cán bộ giáo viên được công nhận là “Lao động Tiên tiến” và được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen; 9 giáo viên được công nhận là giáo viên dậy giỏi cấp tỉnh, 16 giáo viên được công nhận là giáo viên dậy giỏi cấp huyện. Số lượt học sinh đạt giải trong các cuộc thi thể dục thể thao là 3 giải cấp tỉnh (trong đó 1 giải nhất, 2 giải ba); 22 giải cấp huyện, trong đó có 8 giải Nhất, 5 giải Nhì, 5 giải Ba; Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%; Tỷ lệ học sinh khối 3, 4 và 5 tham gia khảo sát chất lượng cuối năm đạt 100%, điểm bình quân các môn thi là 22.15 xếp thứ nhất trong huyện… 
Cùng với việc dậy và học, Chi bộ nhà trường  thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, giáo viên, nhân viên. Hàng năm, chỉ đạo để nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục một cách toàn diện. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo phương pháp đổi mới, chú trọng các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. Quan tâm, chăm lo giáo dục học sinh có truyền thống yêu nước, truyền thống tôn sư trọng đạo, giữ gìn văn hoá bản sắc dân tộc. Thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của người học sinh, tham gia tích cực mọi hoạt động trong và ngoài nhà trường, góp phần lĩnh hội tri thức, văn hoá, nâng cao trình độ dân trí ở địa phương.
Chỉ đạo các tổ chuyên môn, các đoàn thể làm tốt công tác phát triển giáo dục, công tác thi đua khen thưởng cán bộ, giáo viên và học sinh trong từng giai đoạn thi đua của năm học, thăm hỏi động viên kịp thời những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các em được đến trường, đến lớp. Thành lập chi hội khuyến học trong nhà trường nhằm động viên kịp thời những cán bộ, giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục. 
Chất lượng chung của nhà trường luôn đứng đầu toàn huyện, 5 năm học qua tỷ lệ CBGV đạt danh hiệu Lao động tiên tiến đều đạt từ 80% trở lên; không có CBGV xếp loại yếu kém. Tập thể nhà trường luôn được xếp loại xuất sắc, và 5 năm liền là đơn vị lá cờ đầu của ngành và đặc biệt năm học 2015-2016 trường được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
Bên cạnh đó, Chi bộ luôn chăm lo công tác phát triển Đảng viên mới. Trong 5 năm đã kết nạp được 02 đảng viên; tiếp tục theo dõi, giúp đỡ 03 quần chúng ưu tú, chuẩn bị tiến hành làm hồ sơ đề nghị kết nạp. Kết quả hàng năm 100% đảng viên được kiểm điểm và được đánh giá xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong đó đồng chí bí thư chi bộ 05 năm liền đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ kết quả của các tổ chức đoàn thể, của các cá nhân đã góp phần vào kết quả chung của chi bộ hàng năm và 5 năm liền (2013- 2018), chi bộ luôn đạt chi bộ "Trong sạch vững mạnh. Năm 2016 đạt "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được Huyện ủy Yên Thế tặng Giấy khen.
Với những thành tích đã đạt đ¬ược, chi bộ trường Tiểu học thị trấn Cầu Gồ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018”.  Tâm sự với chúng tôi, đồng chí        Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Nhà trường  Phạm Đình Thơ chia sẻ: “Đạt được thành quả trên là nhờ sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy thị trấn Cầu Gồ, sự ủng hộ của chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương cùng sự nhiệt tâm phấn đấu của cán bộ, đảng viên và giáo viên nhà trường. Thời gian tới, Chi ủy, Chi bộ cùng đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, tăng cường sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm lập nhiều thành tích cao hơn nữa xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, nhân dân và phụ huynh của thị trấn đã dành cho chúng tôi”./.
                                              
                                                                Chu Hoa