Skip to main content

Hiệu quả từ mô hình nhất thể hóa Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, nhiều năm nay, tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã và đang triển khai thực hiện thí điểm mô hình nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố. Mô hình này đã cho thấy những hiệu quả bước đầu trong việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu thôn, bản, khu phố, giúp tinh giảm bộ máy, rút ngắn một số khâu trong việc đưa chủ trương, Nghị quyết của Đảng đến gần hơn với người dân.
Đã hơn 5 năm, đồng chí Phạm Thị Thủy ở thôn Tân Hồng, xã Đông Sơn được tín nhiệm giao nhiệm vụ Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Để quản lý, điều hành tốt mọi nhiệm vụ trong thôn, đồng chí đề ra phương châm: "Chi bộ nắm làng, đảng viên nắm hộ". Đặc biệt, từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới, đồng chí đã phát huy rõ vai trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của cấp ủy về phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.
Đồng chí Phạm Thị Thủy, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Tân Hồng, xã Đông Sơn nói: “Từ khi đảm nhiệm công tác là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn tôi thấy mình có những thuận lợi nhất định, vì là người địa phương nên tôi hiểu rất rõ mọi vấn đề của thôn. Hơn nữa, các đảng viên trong chi bộ cũng luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau trong công việc”.
Xuất phát từ thực tiễn trên địa bàn huyện còn một số thôn, bản, khu phố thiếu cán bộ, năm 2011, mô hình nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đầu tiên được thực hiện tại xã Bố Hạ, sau đó thí điểm ở 5 thôn khác thuộc các xã: Xuân Lương, Tân Sỏi và Đông Sơn. 
Ông Bùi Hà Thành, Bí thư chi bộ kiêm trưởng phố Hòa Bình, thị trấn Bố Hạ cho biết: “Trước đây thường phải tổ chức 4 cuộc họp mới có thể triển khai nội dung công việc đến người dân trong khu phố. Tuy nhiên, từ khi nhất thể hóa chúng tôi chỉ cần tổ chức 2 cuộc họp. Qua đó góp phần làm giảm thời gian họp, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả công việc”.
Nhằm cụ thể hóa yêu cầu Nghị quyết 74 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giai đoạn 2016-2020, Huyện ủy Yên Thế đã có chủ trương nhân rộng mô hình Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, bản, khu phố tại 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện ủy Yên Thế cho biết: “Hiện nay đang là thời điểm chuyển giao hết nhiệm kỳ của trưởng thôn. Vì vậy khi tiến hành hiệp thương nhân sự để bầu trưởng thôn nhiệm kỳ mới, chúng tôi sẽ chỉ đạo quyết liệt tới các xã, thị trấn định hướng bầu các đồng chí đảng viên là trưởng thôn và hướng tới nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn để nâng cao tỷ lệ này trên địa bàn huyện”.
Thực tế cho thấy, mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đã và đang phát huy hiệu quả ở cơ sở, cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, tạo sự đồng thuận từ việc ban hành chủ trương cho đến chỉ đạo thực hiện. Đây thực sự là cách làm sáng tạo thể hiện sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân, tạo tiền đề rất lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.
 
Quang Huy