Skip to main content

Học tập và làm theo gương Bác ở thôn Tân An, xã An Thượng

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Tân An, xã An Thượng đã đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, trở thành một trong những điển hình của xã nông thôn mới An Thượng. Trong đó, chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn đã thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận đó là: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.
Ông Nguyễn Tiến Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Tân An cho biết: Toàn thôn có 157 hộ với gần 600 nhân khẩu, trong đó hộ đồng bào công giáo chiếm tỷ lệ 85%. Để thúc đẩy kinh tế-xã hội nói chung của thôn phát triển đi lên, Chi bộ, Ban Công tác mặt trận, các đoàn thể trong thôn đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, nhận thức của nhân dân trong mọi lĩnh vực. Bởi khi ý thức, nhận thức của người dân được đầy đủ thì mọi việc sẽ được triển khai thuận lợi và thành công.
Cũng như các thôn khác của xã An Thượng, điểm nhấn trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của thôn Tân An những năm qua chính là góp phần đưa xã về đích và giữ vững chuẩn nông thôn mới. Bí thư Chi bộ Nguyễn Tiến Tuấn thông tin: “Chi bộ, Ban Công tác mặt trận thôn luôn xác định: xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, ngoài sự nỗ lực của chính quyền, công tác vận động quần chúng để nâng cao nhận thức tạo sự đồng thuận của nhân dân luôn được quan tâm thực hiện. Từ đó đã động viên được sự tham gia nhiệt tình của người dân trong việc đóng góp công sức, hiến đất đai, cây cối, tháo dỡ tường rào để xây dựng các công trình hạ tầng phúc lợi xã hội”. 
Để Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung, hiệu quả, căn cứ vào kế hoạch của cấp trên, chi ủy chi bộ thôn Tân An đã xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ sở; phân công nhiệm vụ cụ thể và phát huy cao vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc triển khai các kế hoạch, nội dung phần việc phải làm.
Thành viên Ban công tác mặt trận thôn luôn quan tâm gần gũi người dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân xung quanh vấn đề xây dựng nông thôn mới, từ đó phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề có liên quan phát sinh; tích cực vận động, tuyên truyền nhân dân hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, hướng đến thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 
Các đoàn thể như: chi đoàn Thanh niên, chi hội Liên hiệp phụ nữ, chi hội Cựu chiến binh, chi hội Nông dân... đều tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân hưởng ứng các phong trào, làm cho nhân dân hiểu được vai trò, trách nhiệm của mình, từ đó cùng chung tay, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Tiêu biểu như hộ gia đình anh Nguyễn Văn Thưởng hiến 300 m2 đất để phục vụ xây dựng đường giao thông. Ngoài số tiền đối ứng, nhiều hộ kinh tế khá giả trong thôn đã ủng hộ thêm kinh phí để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Bằng nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ và nhân dân đóng góp, thôn Tân An đã cứng hóa gần 4km đường giao thông với và sửa chữa nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng. 
Cùng với đó, kinh tế-xã hội của thôn ngày càng phát triển. Nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm đã xuất hiện, trong đó chủ yếu là các mô hình chăn nuôi lợn, gia cầm, trồng cây ăn quả... Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm còn 6,92%; 40% số hộ trong thôn có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Mặc dù chủ yếu là đồng bào công giáo, nhưng nhờ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách sách dân số kế hoạch hóa gia đình, nên 13 năm liên tục thôn không có người sinh con thứ ba trở lên. 
Theo lãnh đạo Đảng ủy xã An Thượng nhận xét, cùng với chỉ đạo làm tốt công tác dân vận trong lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội nói chung, Chi bộ thôn Tân An còn là điển hình trong xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh của Đảng bộ xã với kết quả 20 năm liên tục, chi bộ thôn được công nhận trong sạch vững mạnh.
Với những thành tựu đạt được, Nhân dân và cán bộ thôn Tân An, xã An Thượng đã liên tục được các cấp biểu dương, khen thưởng như: được Chủ tịch UBND huyện Yên Thế tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Yên Thế chung sức xây dựng nông thôn mới”; Tổ dân vận thôn vinh dự được Ban Dân vận Tỉnh ủy công nhận là điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015; năm 2017, thôn được UBND tỉnh tặng Bằng khen, Ban công tác Mặt trận thôn được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen… 
Có thể thấy rằng, trong những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà thôn đã đạt được, vai trò của Chi bộ, Ban Công tác mặt trận, Tổ dân vận thôn Tân An được thể hiện rất rõ nét. Đặc biệt, theo đánh giá, những hoạt động của Tổ dân vận thôn đã đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. 
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, thôn Tân An tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của chi bộ, Ban Công tác mặt trận, Tổ dân vận, các đoàn thể thôn trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng; coi đây là giải pháp quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả quá trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong việc tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân và huy động hợp lý các nguồn lực để phấn đấu góp phần giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới mà xã đã về đích năm 2015./.
 
Văn Thư