Skip to main content

Kết quả công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện

Trong những năm qua công tác khuyến học, khuyến tài đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo sát sao kịp thời, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Qua đó, đã khích lệ, động viện tinh thần hiếu học của học sinh, hỗ trợ, tạo điều kiện cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp tục đến trường.
Năm 2018, toàn huyện có 494 chi hội khuyến học ở thôn, bản, cơ quan, trường học (tăng 7 chi hội so với cùng kỳ năm 2017). Trong đó có 21 hội khuyến học các xã, thị trấn, 74 hội khuyến học cơ quan, doanh nghiệp, có 217 chi hội khuyến học thôn, bản, khu dân cư... 68 chi hội khuyến học trường học, ban khuyến học dòng họ, câu lạc bộ, các hội bạn... có 114 chi hội. Với tổng số hội viên toàn huyện là 23.312 người, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2017.Việc củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức hội khuyến học từ huyện đến cơ sở tiếp tục ổn định về quy mô và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội. 
Các cấp hội khuyến học đã tổ chức tốt công tác động viên, biểu dương khen thưởng các nhà giáo có thành tích trong giảng dạy; các em học sinh có thành tích cao trong học tập, rèn luyện và đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi. Kết quả năm 2018, đã khen thưởng cho 141 thầy cô giáo có nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và 371 học sinh dự thi đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh năm học 2017 - 2018. Tổng kinh phí khen thưởng là 142.750.000đ. Nhân dịp khai giảng năm học 2018-2019, Hội khuyến học huyện đã trao tặng 261 xuất quà (xe đạp, cặp sách và đồ dùng học tập) cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 69 trường học trong toàn huyện; phối hợp với Uỷ ban MTTQ huyện, Ban bảo vệ quyền trẻ em, Hội LHPN huyện tặng 05 chiếc xe đạp, 13 xuất quà...tổng kinh phí là 153.060.000đ. 
Việc vận động các nhà tài trợ hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất trường lớp học và tặng học bổng, tặng quà cho học sinh nghèo, học sinh giỏi được các cấp Hội quan tâm. Trong thời gian qua có nhiều cá nhân có tâm huyết với ngành giáo dục huyện nhà đã hỗ trợ cho các nhà trường trên địa bàn huyện, cụ thể như: Bà Nguyễn Thị Hậu quê xã Canh Nậu tặng làm mái vòm và sân chơi cho các trường trên địa bàn xã Canh Nậu trị giá 550 triệu đồng, Tiến sỹ Hà Văn Hải- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản Hà Quang, người con của xã An Thượng đã ủng hộ 200 triệu… 
Bên cạnh đó, công tác tư vấn về giáo dục và đào tạo đã được các cấp Hội quan tâm đã đề xuất, đóng góp ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân quan tâm với cấp uỷ, chính quyền các cấp như: Chương trình phát triển GD&ĐT; kế hoạch kiên cố hoá trường, lớp học; kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; đề án xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng... Kết thúc học kỳ I năm học 2018-2019, tỷ lệ phòng học kiên cố bậc học mầm non là 81,8%, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm học trước; phổ thông là 97,6%, tăng 0,6% so  với cùng kỳ năm học trước. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đã được các cấp, các ngành quan tâm.  Toàn huyện hiện có 56 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 83,58%; trong đó Mầm non có 18 trường, đạt 81,81%; Tiểu học có 19 trường, đạt 100% ; THCS có 14 trường, đạt 70%; TH&THCS có 02 trường, đạt 66,67%; THPT có 03 trường, đạt tỷ lệ 100%; số trường đạt chuẩn mức độ 2 là 09 trường (MN: 01 trường; TH: 08 trường).
Công tác phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài được các cấp ủy, chính quyền cùng các cơ quan, ban ngành đoàn thể ủng hộ tuyên truyền vận động, được hội viên, các cá nhân, tổ chức hưởng ứng. Tổng kinh phí khuyến học, khuyến tài trong toàn huyện là 465.716.388 đồng. Nguồn kinh phí quỹ đươc quản lý đúng quy định, sử dụng đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, minh bạch, không thất thoát.
Phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Do vậy phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ khuyến học có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn huyện có 3.561 gia đình hiếu học, trong đó có 425 gia đình hiếu học thực sự tiêu biểu. Những địa phương có nhiều gia đình hiếu học là: TT Cầu Gồ, TT Bố Hạ, Hương Vỹ, Đông Sơn, Đồng Tâm, Tam Hiệp, Đồng Vương, Đồng Lạc… Có 115 dòng họ khuyến học, trong đó có 35 dòng họ thực sự tiêu biểu, như: họ Đỗ Danh xã Tân Hiệp, họ Giáp xã Xuân Lương, họ Phạm xã Tân Sỏi, họ Ngô, họ Phạm xã Đông Sơn, họ Bùi xã An Thượng, họ Lưu xã Đồng Tiến, họ Chu xã Tam Hiệp, họ Phan Hữu xã Đồng Vương, họ Triệu xã Đồng Lạc...
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện còn có mốt số hạn chế như: Việc huy động quỹ khuyến học tại cơ sở còn thấp chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động của cấp hội cơ sở. Công tác tư vấn, hướng nghiệp cho nhân dân, nhất là cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS và THPT của Hội khuyến học các cấp kết quả còn hạn chế. Công tác khuyến học, khuyến tài phát triển chưa đồng đều giữa các xã, thị trấn, đơn vị. Hoạt động của chi hội ở một số nơi chưa phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị...
Để tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đã đạt được, Ban Chấp hành Hội khuyến học huyện đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2019, đó là: 
Một là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài. Tuyên truyền, cổ vũ mọi người dân phát huy truyền thống "hiếu học", "tôn sư trọng đạo" của dân tộc, thực hiện xây dựng một xã hội học tập từ cơ sở đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ học tập suốt đời, tích cực làm khuyến học, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo; nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước. 
Hai là: Ccác cấp hội chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp của các cấp hội với Uỷ ban MTTQ, ngành Giáo dục để chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội khuyến học các cấp để đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập ở cơ sở, chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài trong các cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ chức chính trị xã hội.  Xây dựng xã hội học tập hiệu quả, việc vận động toàn dân tham gia học tập, xây dựng và củng cố hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn. Tạo cơ hội cho mọi đối tượng có điều kiện được học tập thời sự, chính sách, kỹ thuật lâm nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần, sức khoẻ...
Ba là: Tiếp tục duy trì các chi hội khuyến học hiện có, phát triển thêm hội viên. Trên 85% các Hội khuyến học xã, thị trấn, các chi hội khuyến học cơ quan, doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, toàn huyện có từ 60% dòng học khuyến học, 70% gia đình hiếu học hoạt động hiệu quả.
Bốn là: Tiếp tục xây dựng quỹ khuyến học bằng nhiều hình thức, phục vụ công tác khuyến học, khuyến tài, tổ chức nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú để vận động các tập thể, cá nhân tham gia xây dựng quỹ khuyến học, các xã, thị trấn. 
Năm là: Đẩy mạnh hơn nữa xây dựng dòng họ khuyến học, ở các địa phương, phấn đấu để có sự đồng đều giữa các vùng, miền trong huyện. Phấn đấu mỗi xã có từ 4 đến 6 dòng họ học tập; thôn, bản, xóm, làng, cụm dân cư nào cũng có dòng họ khuyến học./. 
 
Nông Tuyển