Skip to main content

Ngành Y tế huyện học tập và làm theo Bác

Trong 2 năm qua, Đảng bộ huyện Yên Thế kiên trì quyết tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và đã đạt được một số kết quả nổi bật. Đóng góp vào những thành tựu chung của huyện có sự đóng góp của ngành y tế huyện nói chung và Trung tâm Y tế huyện nói riêng.
  Xác định tư tưởng HCM về công tác y tế và sức khỏe là kim chỉ nam giúp Đảng ta xây dựng những quan điểm cơ bản có ý nghĩa định hướng cho sự phát triển một nền y học Việt Nam tiên tiến, hiện đại. Đặc biệt là trong xu thế hội nhập, trong thời kỳ kinh tế thị trường hiện nay, cán bộ y tế vận dụng y đức vào từng vị trí công tác của mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đó là thể hiện tinh thần trách nhiệm với nghề nghiệp, thực hiện lời dạy bảo của Người, đồng thời là mệnh lệnh thiêng liêng xuất phát từ trái tim, từ tấm lòng tôn kính với chủ tịch HCM vĩ đại. 
Với tinh thần đó, trong hơn hai năm qua, Trung tâm Y tế huyện đã tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT; sửa đổi lề lối, tác phong làm việc của từng đơn vị, khoa, phòng, Trạm Y tế và từng cá nhân; thay đổi giờ giấc, quy trình KCB, đón tiếp người bệnh, hội họp, giao ban, thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.
Việc thực hiện quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử và các quy định của ngành, của nhà nước phù hợp với từng đơn vị y tế. Đảm bảo tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định. Xây dựng tiêu chí thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM và vận động CB, CC, VC viết bản cam kết thực hiện gắn với nhiệm vụ của mỗi khoa, phòng, trạm y tế và cá nhân và thực hiện quy tắc ứng xử. Ban thanh tra nhân dân, công đoàn, đoàn thanh niên và các tổ chức quần chúng trong các đơn vị là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện cũng như kiểm tra, giám sát, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết TW4 và phong trào tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Bên cạnh đó, thực hiện nghiệm túc quy đinh về đường dây nóng theo chỉ đạo của ngành, xây dựng cơ sở KCB theo phương châm “chất lượng, an toàn và sự hài lòng của người bệnh”, “người bệnh là khách hàng, khách hàng là ân nhân”, “người bệnh đến đón tiếp niềm nở, người bệnh ở chăm sóc tận tình, người bệnh về dặn dò chu đáo” với phương châm “sức khỏe của bạn là niềm vui của chúng tôi”.
Do làm tốt công tác quán triệt và tích cực triển khai ngành y tế huyện đã đạt được một số kết quả đáng phấn khởi.
Với quan điểm phòng bệnh hơn chữa bệnh, trong thời gian qua hoạt động phòng, chống dịch bệnh được triển khai chủ động và tích cực do vậy trên địa bàn huyện không có dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra. Các chương trình mục tiêu quốc gia lĩnh vực y tế được triển khai một cách có hiệu quả (tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi cho trẻ em đạt >98%, hạ tỷ lệ trẻ em Suy dinh dưỡng đạt 14,2%). Hoạt động về y tế Dự phòng đã đi vào chiều sâu, hoạt động của các Trạm YT đã thật sự đi vào nề nếp. Có 19/21 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020. Đặc biệt đã triển khai làm điểm về khám lập hồ sơ sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện. Do triển khai tốt các hoạt động chuyên môn gắn với thực hiện Chỉ thị 05 do vậy TTYT huyện năm 2016 vinh dự nhận Bằng khen của BYT, năm 2017 nhận cờ thi đua của Chính phủ.
Công tác khám chữa bệnh có nhiều tiến bộ với việc phát triển nhanh chuyên sâu mô hình các khoa, phòng, số giường bệnh tăng. Năng lực, chất lượng điều trị tăng rõ rệt, vấn đề tự chủ, xã hội hóa đạt được kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tăng, bước đầu giảm được quá tải bệnh viện. Ứng dụng được nhiều kỹ thuật cao, những kỹ thuật trước đây chỉ thực hiện tại tuyến Trung ương, tuyến tỉnh thì nay đã thực hiện thường quy tại tuyến huyện. Tổ chức, quản lý và điều trị tốt các bệnh không lây nhiễm trên địa bàn toàn huyện. Kết nối mạng, thanh toán BHYT và phát triển CNTT. Có nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu được khen thưởng đột xuất qua việc hiến máu cấp cứu kịp thời, mang lại sự sống cho người bệnh.
Các chương trình mục tiêu quốc gia về dân số - KHHGĐ được triển khai hiệu quả. Trong thời gian qua đã duy trì tốt tỷ suất sinh hợp lý, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên không vượt quá 7%; ổn định, phát triển dân số 1%, hàng năm giảm chênh lệch tỷ số khi sinh ở mức thấp 115 bé trai/100 bé gái.
Đến nay sau 02 năm thực hiện Chỉ thị 05, khẳng định cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM đã mang lại chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng, lối sống và làm việc theo Bác trong toàn thể CB, VC người lao động ngành y tế. Việc thực hiện chỉ thị 05 đã trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể, gắn với phong trào thi đua và hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tạo nên không khí thi đua sôi nổi rộng khắp, góp phần tích cực vào thành công của sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của dân tộc, của huyện nhà.
Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 trong thời gian tới, theo đ/c Nguyễn Xuân Nguyên – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện thì ngành y tế huyện cần phải triển khai tốt những nội dung sau:
- Một là: Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, phong cách, đạo đức HCM trong tập thể CB,VC,CC ngành y tế huyện, nhất là trong sinh hoạt chi bộ. Yêu cầu đặt ra là chi bộ là nơi đảng viên thường xuyên nghiên cứu chỉ thị 05, lấy chi bộ là cơ sở để tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu và tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM.
- Hai là: Quan tâm phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể theo phương châm trên trước, dưới sau, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, đăng ký và giải quyết kịp thời vấn đề nổi cộm, bức xúc tại các khoa, phòng, TYT bắt đầu từ việc nâng cao trách nhiệm tự giác thực hiện của người đứng đầu. Mỗi CB,CC,VC ngành y tế hàng năm đăng ký 1-2 việc làm theo phù hợp với vị trí công việc, yêu cầu việc làm theo phải lượng giá được, tránh chung chung hình thức.
- Ba là: Gắn triển khai thực hiện NQ TW5 với NQ TW4 và TW6, đặc biệt đối với ngành y tế gắn với thực hiện Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Nghị quyết số 21 công tác dân số trong tình hình mới. Trong đó các đơn vị y tế tuyến huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện như:
+ Với công tác phòng bệnh: Không để dịch bệnh lớn và ngộ độc thực phẩm xảy ra, tỷ lệ TCMR đạt >98%, hạ tỷ lệ trẻ em SDD dưới 13%, đến năm 2020 100% xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Thực hiện chủ đề của Bộ y tế là hướng về cơ sở, phòng bệnh hơn chữa bệnh, y tế cơ sở là nền tảng.
+ Với công tác KCB: Thực hiện y đức và y thuật theo lời dạy của Bác, y đức cụ thể là quy tắc ứng xử, coi người bệnh là trung tâm, mỗi người bệnh, người nhà người bệnh là một phóng viên; y thuật là phát triển các dịch vụ kỹ thuật KCB BHYT, tăng cường ứng dụng CNTT, triển khai giá dịch vụ y tế theo Thông tư 37, tăng cường xã hội hóa, quan tâm quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm, an ninh bệnh viện và các dịch vụ thuê khám ngoài để phục vụ bệnh nhân.
+ Với công tác dân số: Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia Dân số - KHHHGĐ. Quan tâm đến vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3, duy trì tỷ suất sinh hợp lý và các yếu tố di dân, chất lượng quy mô dân số. Mỗi nhiệm vụ đều phải cụ thể hóa và có thể lượng giá được để gắn với các phong trào thi đua.
Bốn là: Gắn việc triển khai Chỉ thị 05 với thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TW ngày 15/3/2018 của Tỉnh ủy Bắc Giang về thực hiện Nghị quyết TW6 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, trong đó có mục tiêu, chỉ tiêu chuyên môn rất cụ thể cho từng giai đoạn. Về tổ chức sẽ thống nhất thực hiện mô hình tuyến huyện chỉ có một TTYT đa chức năng bao gồm: y tế dự phòng, dân số, KCB, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác. TTYT quản lý phòng khám Đa khoa khu vực và TYT. Do vậy vấn đề ổn định bộ máy để phát triển là rất cần thiết, về thái độ, tác phong, lề lối làm việc đảm bảo “đoàn kết – kỷ cương – lương tâm – trách nhiệm”.
Năm là: Các chi bộ, đảng bộ cần tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết tổng kết việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM theo đúng kế hoạch hàng năm. Quan tâm tới những nội dung yếu kém kéo dài, chậm chuyển biến. Bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn ngành.
 
Như Hoa