Skip to main content

Kinh tế xã hội

TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN YÊN THẾ

Yên Thế huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, có diện tích trên 303 km2. Huyện Yên Thế có 21 xã, thị trấn với 3 trung tâm kinh tế xã hội là thị trấn Cầu Gồ, thị trấn Bố Hạ và trung tâm cụm xã vùng cao Mỏ Trạng (đạt tiêu chuẩn đô thị loại V). Toàn...

Subscribe to Kinh tế xã hội