Skip to main content

BCĐ liên ngành về ATTP huyện triển khai công tác quản lý nhà nước về ATTP năm 2019

      Chiều ngày 17/01/2019, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Yên Thế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2019. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, phó BCĐ chủ trì hội nghị.
         Năm 2018, UBND huyện và Ban chỉ đạo liên ngành huyện đã sớm ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã tích cực vào cuộc chỉ đạo triển khai thực hiện. Các ban, ngành, đoàn thể đã chủ động triển khai hoạt động đảm bảo ATTP trong "chuỗi cung cấp thực phẩm". Công tác thông tin phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP được thực hiện tốt. Công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành được tăng cường. Hiện toàn huyện có trên 2.700 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong năm đã kiểm tra được 1.964 cơ sở, phát hiện 587 cơ sở vi phạm, đã nhắc nhở, tuyên truyền và xử lý theo đúng quy định. Công tác phòng ngừa dịch bệnh được thực hiện tốt, trong năm không để vụ ngộ độc nào xảy ra.
         Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được còn một số tồn tại hạn chế như: Nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo một số đơn vị còn hạn chế; công tác kiểm tra nắm tình hình chưa sát; công tác tuyên truyền còn ít; số cơ sở vi phạm còn nhiều, song hầu hết các địa phương mới dừng ở việc nhắc nhở... Trên cơ sở đó, tại hội nghị này các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận thống nhất nhiều giải pháp thực hiện cụ thể cho năm 2019.
         Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yêu cầu trong năm 2019 các thành viên BCĐ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm; tăng cường kiểm soát, yêu cầu các hộ sản xuất, kinh doanh ký cam kết; Tăng cường thanh tra, kiểm tra và cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức và phải thường xuyên làm tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh không để xảy ra các vụ ngộ độc trên địa bàn./.
 
Trung Hiếu