Skip to main content

HĐND huyện giám sát tại Phòng NN&PTNT huyện

Chiều 03/10/2018, Đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2015-2020 tại Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện.
Sau hơn 2 năm thực hiện các Đề án, Chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp, Phòng NN&PTNT huyện đã tích cực tham mưu và đề xuất các biện pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện, cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sát với tình hình thực tiễn, kịp thời hiệu quả. Đối với Đề án nâng cao chất lượng sản xuất chè hàng hóa: Việc phát triển vùng sản xuất, chuyển giao các quy trình, ứng dụng CNC vào sản xuất được chú trọng thực hiện, do vậy chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng lên; Các cơ chế khuyến khích hỗ trợ được thực hiện bước đầu đã phát huy hiệu quả từng bước gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; các chuỗi liên kết được hình thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường... Đối với Đề án Phát triển chăn nuôi Gà đồi hàng hóa bền vững: Đã hình thành các doanh nghiệp, tổ hợp tác, HTX sản xuất con giống gà đồi Yên Thế... Qua đó đã góp phần cung cấp nguồn giống đảm bảo chất lượng, rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt là việc gắn tem truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm gà lông, sản phẩm gà qua giết mổ đã tạo cho người chăn nuôi, người tiêu dùng yên tâm sản xuất và lựa chọn sản phẩm. Đồng thời đã xây dựng được các cơ sở giết mổ tập trung để đưa sản phẩm qua chế biến vào các sàn giao dịch, hệ thống siêu thị, nhà hàng, chợ trong cả nước... góp phần quảng bá và bảo vệ thương hiệu gà đồi Yên Thế trên thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng lợi nhuận cho người sản xuất và chăn nuôi. 
Sau hơn 1 năm thực hiện đẩy mạnh ứng dụng CNC vào sản xuất nông nghiệp đã có những chuyển biến rõ rệt. Nhiều sản phẩm có thế mạnh của huyện đã tiếp tục được duy trì ổn định và có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng; cơ giới hóa trong sản xuất được đẩy mạnh; nhiều sản phẩm chủ lực của huyện được mở rộng thị trường và đa dạng về mẫu mã sản phẩm... 
Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế đó là: Một số mô hình có hiệu quả kinh tế chưa được nhân rộng; Tình hình nắm bắt thông tin, dự báo chưa kịp thời; Việc xây dựng chuỗi phát triển hợp tác xã sản xuất hàng hóa còn chậm; Một số mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện đề án chưa đạt...
 Phát biểu kết luận tại biểu làm việc, đồng chí Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đã đạt được của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần phải khắc phục. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu đơn vị rà soát tất cả các Văn bản, Kế hoạch và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện, để thực hiện theo đúng chương trình mục tiêu đã đề ra; Rà soát lại các khâu trong quá trình triển khai ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh các vùng sản xuất rau sạch phục vụ thị trường; Quan tâm đến phát triển rừng và đàn gia súc, gia cầm vật nuôi có giá trị kinh tế cao;Tích cực tham mưu các biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, chất lượng sản phẩm, giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp, an toàn dịch bệnh.../.
 
Chu Hoa