Skip to main content

Phiên họp thứ 56 Ban đại diện HĐQT ngân hàng chính sách xã hội huyện

          Chiều ngày 17/10/2018, Ban đại diện HĐQT ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Thế đã tổ chức phiên họp thứ 56 đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, trưởng Ban đại diện HĐQT -NHCSXH chủ trì hội nghị
 
Trong 9 tháng đầu năm, Ban đại diện HĐQT - NHCSXH Huyện đã duy trì tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, đảm bảo công tác tín dụng ưu đãi triển khai cho vay đúng đối tượng và có hiệu quả. Ngân hàng CSXH huyện cùng với các đoàn thể, tổ chức hội đã thực hiện tốt công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, không để tồn đọng vốn và các chỉ tiêu dư nợ được giao về cơ bản đã hoàn thành. Đến nay, doanh số cho vay 14 chương trình tín dụng của Phòng giao dịch huyện đạt trên 409 tỷ đồng, tăng 31,5 tỷ đồng, tỷ lệ tăng so với năm 2017 là 8,3%; doanh số thu nợ đạt 38,4 tỷ đồng. Dư nợ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt 99,37% tổng dư nợ của NHCSXH huyện. Mặt khác, 320 tổ tiết kiệm và vay vốn đã thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm với số tiền trên 13 tỷ đồng, tăng trên 2,6 tỷ so với cùng kỳ.
 
Tuy nhiên hoạt động của NHCSXH huyện thời gian qua còn gặp một số khó khăn nhất định như: công tác xử lý nợ quá hạn ở một số xã, tổ chức hội còn chậm và chưa kiên quyết ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của công tác cho vay, công tác cho vay hộ nghèo làm nhà còn chậm; công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi cho vay, sử dụng đồng vốn ở cơ sở còn hạn chế…
 
        Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị các địa phương phối hợp với NHCSXH huyện xử lý cương quyết các trường hợp chây ỳ; xem xét xử lý xóa nợ đối với các trường hợp đã chết ở nước ngoài và không còn tài sản; trong quá trình sắp xếp thôn bản phải sớm kiện toàn các tổ TK&VV; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác cho vay và việc sử dụng đồng vốn của các đối tượng; chỉ đạo xử lý các trường hợp nợ quá hạn. Các tổ chức hội tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, cùng ngân hàng, cơ sở thực hiện có hiệu quả hoạt động tín dụng, để đồng vốn thực sự phát huy hiệu quả đối với các đối tượng được vay./.            
 
                   
Trung Hiếu