Skip to main content

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 55/2015 của Chính phủ

Sáng ngày 6/3/2019, Ngân hàng AGRIBANK huyện Yên Thế tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 55/2015 của Chính phủ; Kết quả thực hiện các thỏa thuận liên ngành và triển khai Nghị định 116/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 55/2015 về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn.
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ngân hàng Tỉnh; Hội Nông dân, Hội phụ nữ tỉnh Bắc Giang; ở huyện có đ/c Thân Minh Sâm - PCT UBND huyện, đại diện lãnh đạo Hội nông dân, Hội phụ nữ và các ngành chức năng cùng trên 250 đại biểu đại diện Hội nông dân, Hội phụ nữ và tổ vay vốn các xã, thị trấn trong toàn huyện. 
Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn là chính sách quan trọng, phù hợp với tình hình phát triển của nền kinh tế thị trường, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển; tạo vùng nguyên liệu phục vụ phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm, xây dựng cơ sở hạ tầng, liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao... 
Đến nay, tổng nguồn vốn huy động (cả nội, ngoại tệ) đạt 1.673,7 tỷ đồng, tăng 793,1 tỷ đồng so với 31/12/2015, tốc độ tăng trưởng 90,6%. Tổng dư nợ cho vay đạt 1.295 tỷ đồng, tăng 446,836 tỷ đồng so với 31/12/2015, tốc độ tăng trưởng đạt 52,7%. Vốn đầu tư của Agribank Chi nhánh huyện Yên Thế, Agribank chi nhánh Bố Hạ không ngừng tăng trưởng qua các năm, năm sau cao hơn năm trước, đáp ứng cơ bản nhu cầu vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn; các đối tượng vay vốn chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển ngành nghề nông thôn, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp phục vụ chương trình cơ giới hoá nông nghiệp nông thôn, cho vay các dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản và phát triển kinh tế vườn đồi...
Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn khặp một số khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định đó là: Công tác tuyên truyền của chính quyền địa phương còn chưa được thường xuyên, liên tục; Nhận thức của một số người dân còn chưa đầy đủ về chính sách tín dụng theo Nghị định 55... Để thực hiện có hiệu quả của Nghị định trong thời gian tới, các cấp Hội, tổ chức đoàn thể cần quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tín chấp vay vốn NHNo; thường xuyên củng cố, kiện toàn đối với những tổ hoạt động yếu kém...
Cũng tại hội nghị, 07 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị 55/CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2015 – 2018 đã được khen thưởng./.
Chu Hoa