Skip to main content

Tọa đàm về các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh tại Tiến Thắng
Sáng ngày 12/6/2010, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội doanh nhân trẻ Việt Nam đã về thăm quan mô hình thanh niên lập nghiệp, sản xuất kinh doanh và tổ chức tọa đàm, trao dổi, tư vấn về các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại xã Tiến Thắng. Thành phần của buổi tọa đàm gồm các học viên đang tham dự lớp tập huấn cán bộ làm đội ngũ giảng viên cho Dự án “Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức.

Tại xã Tiến Thắng, Đoàn đã thăm quan mô hình nuôi gà đồi của hộ gia đình anh Lăng Văn Liệu thôn La Thành; đồng thời dành nhiều thời gian cho các học viên trao đổi, học tập kinh nghiệm chăn nuôi gà thả đồi từ mô hình.

Buổi thăm quan và tọa đàm góp phần giúp cho các học viên nâng cao kiến thức, từ đó ứng dụng vào thực tế công việc đạt hiệu quả cao./.

 

Văn Thư