Get Adobe Flash player
Trang chủ

"Dân vận khéo" góp phần xây dựng nông thôn mới

Bản để inBản để inGửi bài này qua EmailGửi bài này qua Email

Để góp phần đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, đồng thời hưởng ứng phong trào thi đua "Yên Thế chung sức xây dựng nông thôn mới", trong thời gian qua việc chỉ đạo xây dựng mô hình "Dân vận khéo"  theo Kế hoạch số 05 của Ban Dân vận Huyện uỷ về xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại các xã xây dựng nông thôn mới bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực:

Qua thời gian triển khai thực hiện, đến nay đã có 21/21 xã, thị trấn tổ chức thực hiện việc đăng ký xây dựng 93 mô hình, cụ thể: 100% số thôn của 3 xã (An Thượng, Đồng Tâm và Hương Vỹ) xây dựng nông thôn mới đến năm 2015 đăng ký xây dựng 25 mô hình; 16 xã còn lại đăng ký xây dựng 61 mô hình và 2 thị trấn đăng ký xây dựng 07 mô hình. Phân loại nội dung mô hình như sau: Về lĩnh vực kinh tế có 14 mô hình; về xây dựng hạ tầng cơ sở có 30 mô hình; về văn hóa - xã hội có 28 mô hình; về an ninh-quốc phòng có 11 mô hình; về xây dựng đảng, chính quyền có 04 mô hình; các lĩnh vực khác có 06 mô hình.
Việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, một số điển hình như:
Xã An Thượng: Năm 2012, mỗi nhân khẩu tự nguyện đóng góp từ 200.000đ đến 500.000đ (tùy theo dự toán của từng công trình); 10/10 thôn thành lập ban giám sát cộng đồng, tiểu ban tài chính để giám sát các công trình trên địa bàn thôn và công tác thu, chi các khoản đóng góp của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Vận động 45 hộ nhân dân tự nguyện hiến 1.575m2 đất, tháo dỡ 162m2 tường cay vôi, 496 cây bạch đàn, keo, xoan để làm đường giao thông.
Xã Đồng Tâm: Vận động nhân dân đóng góp trên 500 triệu đồng để nâng cấp, cải tạo các tuyến đường điện sau cột REII đến các cụm dân cư; vận động các tổ chức, đoàn thể, cá nhân ủng hộ được 120 triệu đồng để xóa 06 nhà tạm; vận động các hộ hiến 25.000m2 đất, tháo dỡ 1.400m2 tường rào xây và 05 cổng để làm đường.
Xã Hương Vỹ: Vận động nhân dân đóng góp được 200 triệu đồng để nâng cấp, hoàn thiện các tuyến đường dây sau cột của Chương trình dự án REII đến các cụm dân cư; vận động nhân dân ở 02 thôn (Cầu Tiến và Chùa) hiến 500m2 đất, tháo dỡ 20m2 tường rào xây để làm đường giao thông.
Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là Cuộc vận động đòi hỏi phải có sự nỗ lực, tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nông thôn  theo tiêu chí mới đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và phát triển bền vững đất nước./.

 

                                                                  Dương Ngọc Yên

Bản đồ hành chính

Liên kết web

Thống kê truy cập
  • Tổng:24359746
  • Trực tuyến:2
  • Trong tuần: 8603
  • Trong tháng: 5306211
  • Trong năm: 12288512