Skip to main content

Duy trì mô hình Trường Tiểu học mới

Từ năm học 2012 - 2013, mô hình Trường Tiểu học mới đã được ứng dụng ở 1 số trường Tiểu học trên địa bàn huyện, sau hơn 1 năm triển khai, mô hình này đã đạt được nhiều kết quả thiết thực trong việc dạy và học.
Với 6 đặc điểm cơ bản: Phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm; Tăng cường Tiếng việt cho học sinh và tổ chức cho học sinh học cả ngày; xây dựng tài liệu Hướng dẫn học tập dùng chung cho Giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh; Đổi mới cách thức tổ chức, quản lý lớp học; Duy trì chiến lược tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý; xây dựng mối liên hệ chặt chẽ, tương tác giữa nhà trường và cộng đồng. Mô hình trường tiểu học mới đã thực sự giúp cho học sinh mạnh dạn, tự tin, chủ động, tự giác hơn trong việc nghiên cứu, tìm tòi, tiếp thu kiến thức của mỗi bài học. Giúp cho học sinh có khả năng chia sẻ thông tin, giúp đỡ bạn trong mỗi bài học, tiết học; cũng như giúp học sinh được phát huy quyền làm chủ trong suốt quá trình học tập; được rèn luyện các kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng tham gia, hợp tác trong các hoạt động.… Được biết, trong năm học 2013 - 2014 này, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể để nhân rộng ra các trường khác, nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và tiếp cận với hình thức tổ chức dạy học tiên tiến, hiện đại./.
                                                                  
                                                         Như Hoa - Quang Huy
su kien dong nai, su kien bien hoa, to chuc su kien