Skip to main content

Khai mạc kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khoá XIX huyện Yên Thế 

 

Trong hai ngày 16 và 17/12/2009, huyện Yên Thế đã tổ chức kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khoá 19.

Năm 2009, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, sự điều hành của UBND huyện, tình hình KTXH của huyện Yên Thế có nhiều chuyển biến tích cực và tương đối toàn diện. Các chỉ tiêu KTXH mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá 19 đã đề ra đến nay cơ bản hoàn thành. Năm 2009 có 13/24 chỉ tiêu KTXH đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,2%, vượt kế hoạch 0,2%, Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 18,01% giảm 4,68% so với năm 2008, không còn hộ chính sách nghèo. Năm 2010 huyện Yên Thế đề ra 24 chỉ tiêu KTXH chủ yếu với 5 nhóm giải  pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và các xã thị trấn, phấn đấu tốc độ tăng trưởng KT đạt từ 8- 8,5%.

Hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, các ban, các tổ đại biểu HĐND huyện năm 2009 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chuẩn bị, tiếp xúc cử tri, thẩm tra, thẩm định báo cáo và các văn bản trình kỳ họp cũng như giám sát chuyên đề ngày càng được chú trọng. Hoạt động gián sát có trọng tâm trọng điểm, tập trung và những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cử tri quan tâm. Thường trực, các Ban HĐND hyuện đã thực hiện 10 đợt với 81 cuộc giám sát theo chuyên đề tại 64 lượt xã thị trấn, 17 lượt phòng, cơ quan chuyên môn và UBND huyện, Hoạt động giám sát tại kỳ họp thông qua chất vấn tiếp tục được đổi mới, chất lượng được năng lên đáng kể, nội dung mang tính xây dựng, thể hiện được trách nhiệm của người chất vấn. HĐND huyện đã ban hành 16 Nghị quyết , tăng 8 Nghị quyết so với dự kiến. Các NQ của HĐND huyện ban hành luôn hướng tới nền KT- Chính Trị- XH, quốc phòng an ninh phát triển bền vững, phản ánh được những lợi ích, nguyện vọng, tác động đến lợi ích của đông đảo nhân dân, gắn chặt với đời sống xã hội.

 

Kỳ họp thứ 17 HĐND huyện tập trung thảo luận và giành nhiều thời gian cho nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND và cử tri đối với các ngành chức năng. Đã có 9 ý kiến trả lời chất vấn về các lĩnh vực cấp điện, thu tiền điện bậc thang; nước sạch vệ sinh môi trường; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh họp chợ; vấn đề giải quyết chế độ chính sách, an ninh trật tự…Thông qua hoạt động chất vấn, các đại biểu dự họp đã thẳng thắn trao đổi, thể hiện tinh thần trách nhiệm trước cử tri. Cũng tại kỳ họp này đã có 7 ý kiến cử tri quan tâm gọi điện qua số điện thoại đường dây nóng 0240 3609 289.

Năm 2009, hoạt động của HĐND huyện, các xã thị trán và các Ban, các tổ HĐND đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra, tiếp tục khẳng định vai trò của cơ quan quyền lực, vai trò của đại biểu dân cử ở địa phương. Tại kỳ họp này HĐND huyện Yên Thế đã khen thưởng cho 10 tập thể và 16 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009. Kỳ họp đã thông qua 9 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và hoạt động của HĐND huyện./.

 

                                                                       Như Hoa

                                                                               Đài TT - TH Yên Thế