Skip to main content

Chăn nuôi tiếp tục duy trì và phát triển

Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ về giá thức ăn, tình hình dịch bệnh, giá sản phẩm chăn nuôi có lúc giảm song những tháng đầu năm, chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện vẫn cơ bản ổn định và phát triển. Hiện, tổng đàn trâu, bò toàn huyện là 10,5 nghìn con, tăng 100 con và đạt 100% so với kế hoạch.
Đàn lợn 82 nghìn con, tăng 4 nghìn con, đàn gia cầm trên 3,3 triệu con, trong đó đàn gà là 3,1 triệu con. Có được kết quả trên, ngoài thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, UBND huyện cũng có cơ chế hỗ trợ riêng. Mặt khác, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã tiêm phòng được 9.200 liều vắc xin tụ huyết trùng và lở mồm long móng cho đàn trâu bò; 52 nghìn liều vắc xin dịch tả, tai xanh và lở mồm long móng cho đàn lợn; 622 nghìn liều vắc xin H5N1 và hơn 1,2 triệu liều vắc xin gia cầm khác; cấp 650 lít hoá chất phục vụ công tác tiêu độc khử trùng, xử lý môi trường. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng ưu tiên, khuyến khích bà con nông dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, trang trại quy mô lớn và VietGap. Một số xã điển hình trong chăn thả gà đồi như: xã Tam Tiến, Tiến Thắng, Đồng Tâm và một số xã khu vực miền núi...
 
                                                                      Quang Huy