Skip to main content

Hội nghị tổng kết sự lãnh đạo của Huyện uỷ và phong trào thi đua năm 2009. Sáng 8/1 Huyện uỷ Yên Thế đã tổ chức hội nghị tổng kết sự lãnh chỉ đạo của Huyện uỷ và phong trào thi đua năm 2009, phát động phong trào thi đua năm 2010 tới trên 200 cán bộ chủ chốt trong toàn Huyện. Đ/c Đào Xuân Cần, uỷ viên TW Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh về dự và chỉ đạo hội nghị.

 Hội nghị đã tập trung thảo luận và thông qua các báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo của Huyện uỷ năm 2009, phương hướng nhiệm vụ năm 2010; kết quả thực hiện cuộc vận động '' Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh '' năm 2009, phương hướng nhiệm vụ năm 2010; tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2009, chương trình thi đua 2010.

Nét nổi bật trong năm 2009 Huyện uỷ yên thế đã tập trung công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghiên cứu quán triệt các chỉ thị NQ của Đảng có sự đổi mới cả về nội dụng, phương pháp và hình thức. Tỷ lệ đảng viên tham gia các đợt học tập luôn đạt trên 90%. Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Huyện uỷ Yên thế đã mở hai lớp cảm tình đảng cho 223 quần chúng ưu tú, kết nạp 133 đảng viên mới đạt 102,3% kế hoach năm. Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2009, kết quả có 39/64 chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh chiếm 60,9%; 18/64 chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 28,2%, 7/64 chi, đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ chiếm 10,9%, không có chi đảng bộ yếu kém. Kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, chất lượng hoạt động, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Huyện.

Năm 2009, tiếp tục thực hiện cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về năng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân '' gắn vơi kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, CNVC lao động tham gia học tập đạt 97,4%, 100% số người tham gia học tập đều viết bài thu hoạch. Thực hiện bước hai của cuộc vận động, toàn huyện đã có 3.430/3.769 đảng viên ở 64/64 chi đảng uỷ cơ sở đảng đăng ký 4.090 việc làm theo đạt 91% và 45.508 cán bộ, CNVC, hội viên, đoàn viên tham gia.

Tại hội nghị UBND huyện tổng kết phong trào thi đua năm 2009, đề ra chương trình thi đua năm 2010. Thông qua công tác chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, của đội ngũ cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân về công tác thi đua  khen thưởng có chuyển biến tích cực. Điển hình trên lĩnh vực SX NLN tổng sản lượng lương thựcđạt cao nhất từ trước tới nay, trồng rừng đạt trên 1000ha, chăn nuôi gia cầm đạt trên 4 triệu con, giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp đạt trên 35 triệu đồng. Trong lĩnh vực SX CN- TTCN tổng giá trị thực hiện 108 tỷ đồng đạt 108% KH, tăng 19,2 tỷ đồng so với năm trước. Công tác đầu tư XDCB và quản lý các chương trình dự án được thực hiện với đồng vốn đầu tư 275 tỷ đồng, đạt 269,6% KH. Toàn huyện đã cứng hoá 24 km kênh mương và 15,7 km đường giao thông nông thôn. Phong trào '' toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá '' tiếp tục thực hiện có hiệu quả với 92/203 thôn bản, phố, 51/68 cơ quan đơn vị, 59/65 trường học, 19/21 trạm y tế đạt danh hiệu làng, bản, cơ quan văn hoá…

Nhân dịp này nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu đã được Huyện uỷ và UBND huyện khen thưởng.

                                                                           

   Như Hoa

Đài TH-TH huyện Yên Thế