Skip to main content

Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên

QUY HOẠCH VÀ KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN HUYỆN NĂM 2017-2020

1. BC công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Yên Thế   2. Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép trên địa bàn huyện   3. Đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Yên...

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH VÀ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN HUYỆN YÊN THẾ

1. KH thực hiện công tác tài nguyên và môi trường năm 2016  

Subscribe to Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên