Skip to main content

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thị trấn Bố Hạ xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Bố Hạ luôn quan tâm đến xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Những nỗ lực của Đảng bộ thị trấn đã được cấp trên ghi nhận và biểu dương, khen thưởng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,...

Đảng bộ Phồn Xương tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phồn Xương là xã nằm ở gần trung tâm của huyện Yên Thế, tiếp giáp với các xã Tân Hiệp, Đồng Lạc, Đồng Tâm, Tam Hiệp, thị trấn Cầu Gồ và xã Tân Trung huyện Tân Yên. Tổng diện tích đất tự nhiên là 633,28 ha; toàn xã có 1.445 hộ, với 4475 nhân khẩu, có...

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh

Đại hội Đảng lần thứ XI yêu cầu đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ, tổ chức đảng và các tầng lớp nhân dân. Theo đó, ngày 14-5-2011, Bộ Chính...

Cán bộ, giáo viên trường Mầm non xã Tiến Thắng học tập và làm theo gương Bác

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, trường Mầm non xã Tiến Thắng đã phát động và triển khai một cách đồng bộ tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh...

Các cấp Hội Phụ nữ Yên Thế Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là niềm vinh dự, tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mọi người dân. Chính vì thế nên học tập và làm theo Bác từng bước đã trở thành việc làm...

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhằm giúp cho công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan tuyên truyền của huyện, MTTQ và các đoàn thể chính trị...

Cán bộ, hội viên nông dân đăng ký việc làm cụ thể theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong toàn huyện đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả: 100% cơ sở hội đã xây...

Đăng ký nhiều nội dung thiết thực, cụ thể làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Yên Thế đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan...

Hội nghị tọa đàm về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Chiều 26/5/2017, Đảng ủy xã Đông Sơn đã tổ chức hội nghị tọa đàm về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; sơ kết 01 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo...

San sẻ nghĩa tình bằng mô hình tiết kiệm

Với phương châm học và làm theo Bác từ những việc nhỏ, giản dị nhưng thiết thực trong cuộc sống hàng ngày, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bố Hạ, huyện Yên Thế đã triển khai nhiều mô hình hay trong việc học tập và làm theo tư tưởng,...

Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Ngọc làm theo Bác

Đến thôn Bo Chợ, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang không ai không biết đến đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh huyện Yên Thế, một đảng viên luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, đi...

Hội trại thanh niên làm theo lời Bác

Để giới thiệu với du khách thập phương về truyền thống văn hóa, truyền thống cách mạng, các phong trào cách mạng của tuổi trẻ quê hương Yên Thế anh hùng… Huyện đoàn Yên Thế cũng đã tổ chức Hội trại với chủ đề “Tuổi trẻ Yên Thế học tập...

Đảng bộ huyện Yên Thế với việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kế thừa và phát triển nội dung của Chỉ thị số 06-CT/TW (khóa X) và Chỉ thị số 03-CT/TW (khóa XI), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đặt ra yêu cầu phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng...

Lộ rõ chiêu trò chống phá, xuyên tạc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

(CAND)- Chiêu trò chống phá, đả kích, xuyên tạc của các thế lực thù địch đã lộ rõ bản chất, điều quan trọng là người dân cần tỉnh táo, nhận rõ phải trái, đúng sai, không nhận thức, hành động sai lệch theo ý đồ của chúng.  1. Nghị quyết Trung...

Cảnh báo của Bác Hồ về sự suy thoái của cán bộ, đảng viên

(TCXDĐ)- Những cảnh báo của Bác Hồ chỉ ra trước đây về các “căn bệnh” mà cán bộ, đảng viên nhiễm phải so với những biểu hiện về sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa...

Chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo gương Bác

Cùng với các địa phương trong tỉnh, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM đã thực sự trở thành một phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống sinh hoạt, học tập và công tác của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân...

Hội Phụ nữ xã An Thượng gắn việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào thi đua

Trong những năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã được Hội phụ nữ xã  An Thượng phát động sâu rộng, được cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng và tổ chức...

Một số nội dung căn bản, cốt lõi trong phong cách Hồ Chí Minh

Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện ở mọi lĩnh vực trong đời sống và hoạt động của Người; có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ; phát triển theo logic đi từ suy nghĩ (phong cách tư duy) đến nói viết (phong cách diễn đạt) và biểu hiện qua phong...

Góp phần tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991) khẳng định: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động" (1). Đó là sự khẳng định một chân lý lịch sử, một bước phát triển...

Rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới việc giáo dục, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.  Trong tình hình hiện nay như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã nêu: “Một bộ phận không nhỏ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đảng ta chỉ thực sự vĩ đại khi phát huy được sức mạnh từ trong nhân dân, vì nhân dân mà làm việc và cống hiến. Mục tiêu, lý tưởng mà Chủ tịch...

Hồ Chí Minh bàn về công tác tư tưởng của Đảng

Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta.  Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò của công tác tư tưởng đối với sự nghiệp cách mạng nói chung, công tác xây dựng Đảng nói...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đào tạo và sử dụng cán bộ

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ.  Người coi "cán bộ là tiền vốn của đoàn thể", "Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém" (1). Tư tưởng ấy...

Giá trị cốt lõi đạo đức Hồ Chí Minh và việc vận dụng vào xây dựng Đảng hiện nay

Trong công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng xây dựng đạo đức cách mạng. Bởi đạo đức là biểu hiện trực tiếp của tư tưởng, chỉ đạo tư duy và hành động của con người.  Lòng yêu nước, thương dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc...

Tự phê bình và phê bình- nguyên tắc cơ bản xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ

Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta căn dặn “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của...

Pages

Subscribe to Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh