Skip to main content

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hội CCB huyện nhiều kết quả "Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh"

Quán triệt sâu sắc chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và đăng ký việc làm theo "tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy. Hàng năm, Hội CCB huyện đã xây dựng chương trình công tác...

Những điểm mới của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". So với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy...

Một số kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Chỉ chị 03-CT/TW của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Trong những năm qua thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; dưới sự lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ, sự quan tâm của cấp uỷ đảng, chính quyền, việc thực hiện...

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016), hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sáng 13/5/2016, Chi hội phụ nữ thôn Cây Gạo xã Đồng Lạc tổ chức Hội nghị...

Đăng ký và thực hiện hiệu quả việc làm theo gương Bác

Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện quan tâm lãnh đạo và triển khai thực hiện hiệu...

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)

Ngày 24/12/2015, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thế đã ban hành Công văn số 86-CV/HU chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về...

Đảng bộ xã Tiến Thắng trên 1300 việc cụ thể làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ xã Tiến Thắng đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Đảng ủy xã đã tập...

Đảng ủy xã Canh Nậu tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trong những năm qua, Đảng ủy xã Canh Nậu luôn chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa việc nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên với tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm...

Yên Thế đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trong những năm qua cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống sinh hoạt, học tập và c...

Đảng bộ Đông Sơn tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng uỷ xã Đông Sơn đã tập trung chỉ đạo các chi bộ, các ban, ng...

Đồng Kỳ nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong công tác Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 44 ngày 04/3/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thế...

Ngành giáo dục huyện Yên Thế làm theo lời Bác

Với phương châm đổi mới hoàn thiện và căn bản nền giáo dục và đào tạo, đáp ứng với yêu cầu công nghiện hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển theo tinh thần...

Kiểm tra việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại xã Đông Sơn

Sáng 05/11/2015, Tổ kiểm tra của Ban thường vụ Huyện ủy do đồng chí Nông Văn Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc “Học tập v...

Hội phụ nữ xã Bố Hạ tích cực tham gia phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện phong trào thi đua do Trung ương Hội phát động, ngay từ đầu năm  2015 Hội phụ nữ xã Bố Hạ đã chủ động tuyên truyền hướng dẫn của TW về các chỉ tiêu của phong trào thi đua, sau...

Công an huyện Yên Thế nhiều việc làm cụ thể thiết trong việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Để xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân mẫu mực, có tác phong, lễ tiết chính quy, nếp sống văn hóa, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Thời gian...

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thế tổ chức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2015

 Xác định việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng của cấp uỷ Chi bộ, đồng thời là nhiệm vụ thường xuyê...

Yên Thế đạt 4 giải cá nhân cuộc thi tìm hiểu: "Bác Hồ với Bắc Giang, Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác”

Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 21/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về “Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ với Bắc Giang - Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác”. Huyện Yên...

Tuổi trẻ bệnh viện đa khoa huyện Yên Thế học tập và làm theo lời Bác

Khoác trên mình hai màu áo: màu áo xanh tình nguyện của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tấm áo blouse trắng, thời gian qua, các...

Chi bộ thôn Bo Chợ làm theo Bác từ việc nêu gương

Chi bộ thôn Bo Chợ xã Đông Sơn hiện có 16 đảng viên, trong đó, đảng viên cao tuổi chiếm tỷ lệ 86%, toàn thôn có 720 nhân khẩu. Trong những năm qua với “ phương châ...

Huyện ủy Yên Thế triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

Chiều 23/01/2015, Huyện ủy Yên Thế đã tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 tới các đồng chí Huyện ủy viên, Báo c...

Yên Thế đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

Thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là nhiệm vụ quan trọng được Huyện ủy Yên Thế quan tâm triển khai trong...

Hội Phụ nữ xã Bố Hạ thực hiện phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hội phụ nữ xã Bố Hạ có 10/10 chi hội ở 10 thôn với 1.320 hội viên tham gia sinh hoạt. Năm 2014, đội ngũ cán bộ hội luôn đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm, năng động, sáng tạo...

Hội Nông dân xã An Thượng, huyện Yên Thế có 1.081 hội viên, sinh hoạt ở 10 chi hội. Để việc học và làm theo Bác đạt hiệu quả, hàng năm, Ban Chấp hành hội đã tập trung tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng về chủ đề học tập đến đông đảo hội viên. Tổ ch

Hội Nông dân xã An Thượng, huyện Yên Thế có 1.081 hội viên, sinh hoạt ở 10 chi hội. Để việc học và làm theo Bác đạt hiệu quả, hàng năm, Ban Chấp hành hội đã tập trung...

Thực hiện chương trình giảng dạy và học tập đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh, cán bộ, đảng viên

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bắc Giang, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang, Ban Thường vụ Huyện uỷ Yên Thế đã chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tiếp tục triển khai...

Tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Để tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí, đặc biệt là về thực hiện có nề nếp việc đăng ký làm theo v...

Pages

Subscribe to Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh