Skip to main content

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Những điển hình “Gương sáng cộng đồng”

Năm 2013 MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọ ng tâm công tác Mặt trận với chủ đề “Nâng cao chất lượng công t...

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về đại đoàn kết dân tộc và mặt trận dân tộc thống nhất

  1. Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân ta trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc hàng ngàn năm qua. Kế...

Hội Nông dân huyện Yên Thế tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hưởng ứng và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về  tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2013 các cấp Hội Nông dân huyện Yên Thế đ...

Gương sáng vì cộng đồng

Đến thời điểm này, việc Học tập và làm theo gương Bác đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân d...

Trưởng đài Nguyễn Công Lập làm theo gương Bác từ những việc làm giản dị

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều năm qua, ông Nguyễn Công Lập - Trưởng Đài Truyền thanh thị trấn Bố Hạ - Yên Thế đã không quản khó khăn, hoàn th...

Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ huyện Yên Thế

Những năm qua, Đảng bộ huyện Yên Thế Cùng đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Việc học tập và làm...

Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc và Tôn vinh điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua

Sáng ngày 7/6/2013, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tôn vinh điển hình tiên tiến trong c...

Hội phụ nữ huyện Yên Thế làm theo lời Bác

Tiếp tục Hưởng ứng và thực hiện việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong thời gian qua, Hội LHPN phụ nữ huyện đã có nhiều hoạt động tích cực chỉ đạo cán bộ,...

Chi bộ cơ quan UBKT Huyện uỷ tích cực xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ kiểm tra học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 Chi bộ cơ quan UBKT Huyện uỷ Yên Thế được thành lập từ tháng 8/2011, trên cơ sở chia tách từ Chi bộ Xây dựng Đảng huyện Yên Thế theo Quyết định số 441-QĐ/HU, ngày 19/8/2011 của Ban Thường...

Huyện ủy tổ chức Hội nghị thông tin lãnh đạo quý I năm 2013 tập huấn chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"

Sáng ngày 29/3/2013, Huyện ủy Yên Thế đã tổ chức hội nghị thông tin lãnh đạo quý I/2013 và tập huấn chuyên đề " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí...

Hội nghị tổng kết sự lãnh đạo của Huyện ủy và việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sáng 29/1/2013, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết sự lãnh đạo của Huyện ủy và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Dự hội nghị có các...

Giải pháp nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Hồ Chí Minh khẳng định, đối lập với đạo đức cách mạng là chủ nghĩa cá nhân, do đó, nâng cao đạo đức cách mạng không thể tách rời với chống chủ nghĩa cá nhân, lu...

Cán bộ và nhân dân xã Phồn Xương tiếp tục làm theo tấm gương Bác

Những năm qua, Đảng bộ xã Phồn Xương đã tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhờ đó,...

Việc làm theo gương Bác ở Chi bộ Bưu Điện huyện Yên Thế

Từ nhận thức đúng đắn về thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, cán bộ, nhân viên Bưu điện huyện Yên Thế đã đẩy mạnh các  hoạt động, phong trà...

Phụ nữ Hương Vỹ làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chỉ bằng những việc làm rất đơn giản, rất bình thường trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đó là thu gom và phân loại rác thải, song những chị em phụ nữ xã Hương vỹ đã l...

Chi bộ Trường Mầm non Đồng Lạc "Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Thời gian qua, cán bộ, giáo viên Trường Mầm non xã Đồng Lạc luôn tích cực học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần ho...

Những bệnh tật bắt nguồn từ Chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên

 Mở đầu phần viết về thực trạng chủ nghĩa cá nhân, Hồ Chí Minh cho rằng, “Bên cạnh những đồng chí tốt ấy, còn có một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm...

Trường THCS Tam Hiệp làm theo gương Bác

  Để tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành những việc làm thường xuyên trong nhà trường và đạt hiệu quả, thầy và trò...

Lời dặn của Hồ Chí Minh về Đảng

Nói về  Đảng là lời dặn đầu tiên của Hồ Chí Minh.  Người khẳng định: Vấn đề đoàn kết có tầm quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng. Đoàn kết l...

Đồng Kỳ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Đồng Kỳ đã thành lập Bộ phận giúp việc, xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đo...

Ủy ban MTTQ xã Đồng Tâm đẩy mạnh triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và các văn bản của cấp trên, UB MTTQ xã Đồng Tâm đang tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Ch...

Người Bí thư chi bộ được Đảng tin, dân mến

Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chi bộ thôn Phan thuộc Đảng bộ xã Phồn Xương đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, mỗi cán bộ đảng viên luôn n...

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở đảng bộ xã Đồng Lạc

Với sự vào cuộc tích cực của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân địa phương, trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục...

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và khẳng định những đóng góp của phụ nữ trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Năm 1952, nhân kỷ niệm Hai Bà Trưng và ng...

Tam Tiến đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác

Nhờ nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa và sức lan toả mạnh mẽ của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (HCM), nên ngay khi có Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và...

Pages

Subscribe to Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh