Skip to main content

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chi bộ thôn Ngò nhiều việc làm theo gương Bác

Đảng bộ xã Đồng Kỳ có 130 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ. Quán triệt và triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 100% chi bộ trong đảng bộ đ...

Huyện ủy trang bị sổ nhật ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhằm ghi lại những việc làm tốt của tập thể và cá nhân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó tuyên truyền làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức s...

Trường Mầm non thị trấn Bố Hạ đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ Trường Mầm non thị trấn Bố Hạ đã có nhiều hoạt động tích cực trong xây dựng chuẩn mực đạo đức nhà giáo,...

Đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Bác

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ chính trị. Các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện đã xác định đây là việc...

Cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Tân Hiệp đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở chi bộ trường Tiểu học xã Tân Hiệp đã đạt được những kết quả rất tích cực. Ý thức của mỗi...

Pages

Subscribe to Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh