Skip to main content

Chính trị

Một số kết quả nổi bật công tác tổ chức và hoạt động của HĐND huyện năm 2018

Năm 2018, là năm tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND các cấp theo Luật tổ chức chính quyền địa phương. Hoạt động của HĐND huyện Yên Thế cũng có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng hiệu quả, khẳng định vị trí của cơ quan quyền lực ở địa phương. Về...

Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018

Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là việc làm thường xuyên hằng năm, là công việc quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập...

Một số kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018

Năm 2018, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào công...

10 thành tựu nổi bật của Đảng bộ Yên Thế năm 2018

Năm 2018, là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thế lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội XII của Đảng. Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, song được sự quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh...

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 46, nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Chương trình công tác tháng 12/2018 của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Yên Thế, trong các ngày 25, 26/12/2018, tại phòng họp BTV Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị BTV Huyện ủy lần thứ 46. Đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện ủy...

Thị trấn Cầu Gồ tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 28/12/2018 UBMTTQ thị trấn Cầu Gồ đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Về dự và chỉ đạo Đại hội có Bà Trần Thị Vượng, Trưởng ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Yên Thế; lãnh đạo các ngành của...

Kỳ họp thứ bẩy HĐND xã Tiến Thắng khóa XXI

Sáng 27/12/2018, HĐND xã Tiến Thắng khóa XXI nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ bẩy. Dự kỳ họp có đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương, cùng các đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021....

Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Tân Hiệp khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 26/12/2018, xã Tân Hiệp đã tổ chức kỳ họp thứ 7 khoá XXI, nhiệm kỳ 2016- 2021. Về dự có đại biểu HĐND huyện ứng cử khu vực xã Tân Hiệp cùng 23 ông, bà là đại biểu HĐND xã khóa XXI. Nét nổi bật năm 2018, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội...

Thị trấn Cầu Gồ tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 26/12/2018, HĐND thị trấn Cầu Gồ đã tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa V - nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự có kỳ họp có các ông, bà là đại biểu HĐND huyện ứng cử tại thị trấn Cầu Gồ, lãnh đạo Đảng, chính quyền, Trưởng  các ngành, đoàn thể, Bí...

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Phồn Xương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019-2024

    Sáng ngày  25/12/2018 UBMTTQ xã Phồn Xương  đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Về dự và chỉ đạo Đại hội có Bà Trần Thị Vượng – Uỷ viên BTV- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ...

Kỳ họp thứ 7-HĐND xã Đồng Tâm khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

        Sáng ngày 25/12/2018, HĐND xã Đồng Tâm đã tổ chức kỳ họp thứ bảy, HĐND xã khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Về dự có các ông bà là đại biểu HĐND huyện ứng cử tại khu vực xã Đồng Tâm.         Tại kỳ họp...

Đại hội MTTQ xã Tam Hiệp lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024

Sáng ngày 24/12/2018, UBMTTQ xã Tam Hiệp đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Về dự và chỉ đạo Đại hội có Bà Trần Thị Vượng - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ huyện; lãnh đạo các ngành phụ trách...

Đại hội MTTQ xã Đồng Tâm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024

Sáng ngày 21/12/2018, UBMTTQ xã Đồng Tâm đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Về dự và chỉ đạo Đại hội có Bà Trần Thị Vượng - UVBTV- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ huyện; lãnh đạo các ngành...

UBND huyện Yên Thế tổ chức phiên họp thứ 32 khóa XXI

Ngày 20/12/2018, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức phiên họp thứ 32 khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận, đóng góp ý kiến vào...

Yên Thế tổ chức kỳ họp thứ X HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 18 và sáng 19/12/2018, kỳ họp thứ X HĐND huyện Yên Thế khóa XXI (NK 2016-2021) đã được tổ chức tại hội trường UBND huyện. Tới dự kỳ họp có các ông bà là Đại biểu HĐND tỉnh khu vực Yên Thế do Bà Lê Thị Thu Hồng –  Ủy viên Ban Thường...

Hội nghị cán bộ toàn quốc nghiên cứu, học tập Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” năm 2019

Chiều ngày 14/12/2018, Huyện ủy Yên Thế đã tổ chức HN trực tuyến tiếp nối điểm cầu từ Hà nội do Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy...

Đại hội điểm MTTQ xã Hương Vĩ nhiệm kỳ 2019-2024

          Trong hai ngày 13 và 14/12/2018 UBMTTQ xã Hương Vĩ đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đây là Đại hội điểm MTTQ cấp xã của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Yên Thế. Về...

Vấn đề bố trí chức danh khuyến nông và thú y cơ sở trên địa bàn huyện

Ngày 31/5/2018, Tỉnh ủy Bắc Giang ra công văn số 105-KL/TU về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án sắp xếp cán bộ khuyến nông, thú y cấp xã. Trong đó nêu rõ: Từ nay đến năm 2020, cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã chủ động sắp xếp và...

Một số kết quả nổi bật trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy tháng 11 năm 2018

Trong tháng, Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. Tổ chức Hội nghị trực tuyến ở điểm cầu huyện...

Đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ theo hướng đi sâu kỹ năng, nghiệp vụ gắn với các chức vụ cụ thể trên địa bàn huyện

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh  về tầm quan trọng của cán bộ trong sự nghiệp cách mạng: “ Cán bộ là cái gốc của công việc” “ Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”;  do vậy, việc nâng cao năng...

Một số hoạt động Hội Cựu chiến binh các cấp hướng tới kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Hội

Hướng tới kỷ niệm 29 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (06/12); trong thời gian qua, Hội CCB huyện tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trước hết, thường trực hội CCB huyện và...

Yên Thế khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới đợt II năm 2018

Sáng 10/12/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2 năm 2018. Đồng chí Nông Văn Tâm – PBT TT HU, Chủ tịch HĐND huyện đến dự và phát...

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại Hồng Kỳ

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sáng ngày 07/12/2018 tại UBND xã Hồng Kỳ, Tổ đại biểu HĐND huyện  ứng cử tại xã Hồng Kỳ do đ/c Thân Minh Sâm – Phó chủ tịch UBND huyện...

Ban kinh tế xã hội (HĐND huyện) thẩm tra một số văn bản trình kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XXI

Ngày 06/12/2018, Ban kinh tế xã hội HĐND huyện đã có buổi thẩm tra một số báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Yên Thế khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, cơ quan chức năng. Đồng...

BCH LĐLĐ huyện Yên Thế học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Sáng ngày 6/12/2018, Ban chấp hành liên đoàn lao động huyện Yên Thế (BCH LĐLĐ) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII  được diễn ra dưới hình thức trực tuyến tại 365 điểm cầu ở 63 tỉnh thành trên...

Pages

Subscribe to Chính trị