Skip to main content

Tiềm năng du Lịch

TIỀM NĂNG DU LỊCH HUYỆN YÊN THẾ

Yên Thế là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, có diện tích trên 303 km2. Huyện Yên Thế có 21 xã, thị trấn với 3 trung tâm kinh tế xã hội là thị trấn Cầu Gồ, Bố Hạ và Mỏ Trạng. Toàn huyện có khoảng 10 vạn dân với 08 dân tộc cùng nhau chung sống...

Subscribe to Tiềm năng du Lịch