Skip to main content

Tiểu sử vắn tắt của của lãnh đạo cơ quan

TIỂU SỬ TÓM TẮT LÃNH ĐẠO HUYỆN

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY  1. Đ/c Vũ Trí Hải Sinh năm: 1974 Chức vụ:  Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện Điện thoại: 02043 876 242 Email: haivtct_yenthe@bacgiang.gov.vn   2. Đ/c Nông Văn Tâm Sinh năm: 1963 Chức vụ: Phó Bí...

Subscribe to Tiểu sử vắn tắt của của lãnh đạo cơ quan