Skip to main content

Lấy ý kiến nhân dân dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

STT Tên văn bản Cơ quan BH Loại Văn Bản Hạn xin ý kiến File gắn
16 xin ý kiến tham gia các mức trợ cấp , trợ giúp xã hội đối với các đối tượng BTXH theo NĐ số 136/2013/NĐ-CP Từ 2016-06-22 09:00:00 đến 2016-06-30 09:00:00
17 Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang Từ 2016-06-14 09:00:00 đến 2016-06-30 09:00:00
18 V/v Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo NQ CCHC Từ 2016-05-31 09:00:00 đến 2016-06-10 09:00:00
19 V/v xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định, tiêu chí., cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đúng đầu cơ quan Từ 2016-06-09 09:00:00 đến 2016-06-30 09:00:00
20 xin ý kiến, hướng dẫn quản lý hành lang ATĐB trên tuyến đường Quốc lộ 17 chạy qua trên địa bàn huyện Yên Thế Từ 2016-06-09 09:00:00 đến 2016-06-22 09:00:00
21 V/v xin ý kiến thoái thu tiền sử dụng đất Từ 2016-04-21 09:00:00 đến 2016-04-30 09:00:00
22 V/v xin ý kiến áp dụng thông tư hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Từ 2016-06-02 09:00:00 đến 2016-06-15 09:00:00
23 V/v xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề án: Mở rộng vùng sản xuất chè nguyên liệu và nâng cao chất lượng sản phẩm chè Xanh Yên Thế giai đoạn 2016-2020 Từ 2016-01-07 08:00:00 đến 2016-01-20 08:00:00
24 V/v xin ý kiến dự thảo báo cáo kết quả rà soát các quy hoạch trên địa bàn tỉnh Công văn Từ 2016-01-01 08:00:00 đến 2016-08-16 08:00:00
25 V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo KH triển khai lộ trình phân phối, kinh doanh xăng sinh học Từ 2016-01-01 08:00:00 đến 2016-01-15 08:00:00
26 Đề án xin ý kiến củng cố nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Từ 2016-06-01 08:00:00 đến 2016-06-16 08:00:00
27 Dự thảo xin ý kiến về kế hoạch tổng kết NĐ 61.... Từ 2016-06-01 08:00:00 đến 2016-06-15 08:00:00
28 Dự thảo quy định cập nhật xử lý thông tin.... Báo cáo Từ 2016-08-02 08:00:00 đến 2016-08-02 08:00:00
29 Báo cáo đống góp ý kiến Luật chăm sóc trẻ em Báo cáo Từ 2016-03-01 08:00:00 đến 2016-03-15 08:00:00
30 Thử nghiệm hỏi đáp và tư vấn pháp luật Công văn Từ 2016-03-02 07:00:00 đến 2016-03-02 07:00:00

Pages